20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ މައްސަލަ

އެމްބަސީ ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، އިޒްރޭލު ބަލައެއް ނުގަންނާނަން: ސާއިބް އުރައިކާތް

  • އދ އިން އިޒްރޭލް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ގަރާރެއް އދ ގެ އާންމު މަޖިލިހަށް ވައްދާނެ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 15:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


ްިއިޒްރޭލް ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލަ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

އިޒްރޭލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ތޮލް އަވީވްއިން ޖެރޫސަލެމަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، އިޒްރޭލަކީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ޕަލެސްޓައިން ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ) ގެ ޗީފް ނެގޯޝިއޭޓަރ ސާއިބް އުރައިކާތް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސީއެންއެންގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އުރައިކާތް ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ އެއްވެސް ގޮތެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ޓްރަމްޕް ވަނީ އެމްބަސީ ޖެރޫސަލެމަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޖެރޫސަލެމް އަކީ ވެރިރަށް ކަމަށް އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުންވެސް ދައުވާ ކުރެ އެވެ. އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ޖެރޫސަލެމަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ، އޭގެން ދޭހަ ވެގެންދަނީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމްކުުރުމަށް އެމެރިކާ އިން ތަރުހީބު ނުދޭކަން ކަމަށް އުރައިކާތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިޒްރޭލުން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބެސެޑަރ ޑެނީ ޑެނޯން ވަނީ ޓްރަމްޕްގެ ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ޑެނޯން ވިދާޅުވީ ޖެރޫސަލެމް އަކީ އަބަދުވެސް އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށާއި އެކަން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ އިން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމައިފިނަމަ، އދ އިން އިޒްރޭލް ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ ގަރާރެއް އދ ގެ އާންމު މަޖިލިހަށް ވައްދާނޭ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް އުރައިކާތް ވަނީ ދެއެްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް