18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރާއްޖޭގެ މައި ވިޔަފާރި ބަނދަރު ވިއްކާލަން ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތް ކުރެއްވި: މަލީހު

 • މާލޭގެ މައި ވިޔަފާރި ބަނދަރު ވިއްކާލަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި
 • ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި
 • މާލެ ސަރަހައްދުގައި ނުވިއްކާ، ފަޅުރަށެއް، ފަޅެއް އަދި ގިރިއެއްވެސް ނެތް
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 15 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 22:39 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
 5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
 6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
 8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު -- ފޮޓޯ: ސިމާހާ ނަސީމް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއެކު ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ ވިއްކުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ކުރިން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތް ކައުންސިލް މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މ. ކުނޫޒުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި މަލީހު ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ހަރު މުދާ ވިއްކުމަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މައި ވިޔަފާރި ބަނދަރު ވިއްކާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުމަށް މަސައްކަތް ވެސް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް އެކަން ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް މަލީހު ވިދާޅުވިއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މަލީހު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ފަޅު ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާއި ގިރިތައް ހުރީ މާލެއާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ނުވިއްކާ އެއްވެސް ފަޅުރަށެއް، ފަޅެއް އަދި ގިރިއެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. 

މަލީހު ވިދާޅުވީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް 650 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ތަރައްގީ ކުރެވެން އޮތްއިރު، ރައީސް ޔާމީން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ވެސް ހިންގަވަނީ 1.2 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް