17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފިޝަލުން

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް އޮފިޝަލުން އިސްތިއުފާ ދީފި

  • ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިންގެވުން ވަކި ބޭފުޅަކާއި ހަވާލުކުރައްވާފައެއް ނުވޭ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 14:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހަތަރު އިސް މުއައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިންގެވުން ވަކި ބޭފުޅަކާއި އަދި ހަވާލުކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަގާމަށް ޓްރަމްޕް އިހްތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ ރެކްސް ޓިލަސަންގެ ނަން ސެނެޓުން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ފޮރިން މިޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ގެންޓްރީ ސްމިތް، އަންޑަ ސެކެޓްރީ ފޯ މެނޭޖެްމަންޓް ޕެޓްރިކް ކެނެޑީގެ އިތުރުން ދެ އެސިސްޓަންޓް ސެކެޓްރީންނެވެ. މިހަތަރު ބޭފުޅުންނަކީ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންްޓްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާ އިރު، އެކި ވުޒާރާތަކުގެ އިސް އޮފިޝަލުން ޓްރާންޒިޝަން ޕީރިއަޑްގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ. ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް