26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފިޝަލުން

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް އޮފިޝަލުން އިސްތިއުފާ ދީފި

  • ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިންގެވުން ވަކި ބޭފުޅަކާއި ހަވާލުކުރައްވާފައެއް ނުވޭ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 14:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް


ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހަތަރު އިސް މުއައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިންގެވުން ވަކި ބޭފުޅަކާއި އަދި ހަވާލުކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަގާމަށް ޓްރަމްޕް އިހްތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ ރެކްސް ޓިލަސަންގެ ނަން ސެނެޓުން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ފޮރިން މިޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ގެންޓްރީ ސްމިތް، އަންޑަ ސެކެޓްރީ ފޯ މެނޭޖެްމަންޓް ޕެޓްރިކް ކެނެޑީގެ އިތުރުން ދެ އެސިސްޓަންޓް ސެކެޓްރީންނެވެ. މިހަތަރު ބޭފުޅުންނަކީ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންްޓްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާ އިރު، އެކި ވުޒާރާތަކުގެ އިސް އޮފިޝަލުން ޓްރާންޒިޝަން ޕީރިއަޑްގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ. ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް