21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފިޝަލުން

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސް އޮފިޝަލުން އިސްތިއުފާ ދީފި

  • ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިންގެވުން ވަކި ބޭފުޅަކާއި ހަވާލުކުރައްވާފައެއް ނުވޭ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 14:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  4. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  7. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  8. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!


ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހަތަރު އިސް މުއައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިންގެވުން ވަކި ބޭފުޅަކާއި އަދި ހަވާލުކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަގާމަށް ޓްރަމްޕް އިހްތިޔާރު ކުރައްވާފައިވާ ރެކްސް ޓިލަސަންގެ ނަން ސެނެޓުން ދަނީ ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ފޮރިން މިޝަންތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ގެންޓްރީ ސްމިތް، އަންޑަ ސެކެޓްރީ ފޯ މެނޭޖެްމަންޓް ޕެޓްރިކް ކެނެޑީގެ އިތުރުން ދެ އެސިސްޓަންޓް ސެކެޓްރީންނެވެ. މިހަތަރު ބޭފުޅުންނަކީ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންްޓްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާ އިރު، އެކި ވުޒާރާތަކުގެ އިސް އޮފިޝަލުން ޓްރާންޒިޝަން ޕީރިއަޑްގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ. ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް