22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

މަގޭ ރިޕޯޓް

ދަރުސަކަށް ފަހު ދަރުސެކޭ

  • ދުނިޔެއިން ލިބެނީ ފިލާވަޅަކަށް ފަހު ފިލާވަޅެއް
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް | hirigaahusham

| 15 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 18:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ރައީސް ޔާމީން -- އާކައިވް

ދަރުސުތައް ގިނަގުނަ މިސާލުން ދައްކަމުންދާ އާލަމުން

    ދަރުސަކަށް ފަހު ދަރުސެކޭ އެނގެމުން އޮޅުން ފިލަމުންދަނީ

ދުނިޔެއަކީ އަޖައިބެއް ފަދަ ތަނެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ އެކަމަށް ޖަދަލު ކުރުމެއް ނެތި ހެޔޮހިތުންނެވެ. އިއްޔެ އުފަލުން ހެމުން ހިނިތުންވަމުން ނަށަމުން ދިޔަ ކިތަންމެ މީހެއް މިއަދު މާޔޫސްކަމާ، މަޑުމޮޅިކަމުގެ ސާލު ލައިގެން އެތެރެ ކޮޓަރީގެ ކަނަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން އިންނަ ހިސާބަށް ކަންތައް ގޮސްފައި އެބަހުއްޓެވެ. ގުދުރަތީ ގާނޫނުގެ ފުރިހަމަކަމެވެ. އޭގެ ފުރިހަމަ ކަމާމެދު ބަހުސް ކުރާކަށް ޖާގައެއް ނެތެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ރައީސް ޔާމީން އަބުދުލްގައްޔޫމް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިޖީލަށް އުފަން ދިވެހިން އެތައް ބުރަކަށް ވޯޓުލާން ޖެހުނެވެ. ކޯޓުން ނެރުނު ގައިޑްލައިނަށް އެދުވަހު އިންސާނަކު ވިސްނައިފިނަމަ އުމުރު ކުރުވާހާވެއެވެ. ބޮޑު އިންތިހާބެއް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބޭނުންވާ ހަލުއިކަމާއެކު ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރުގައި އެދުވަހު ކުރިޔަށް ނުގެންދެވުނު ކަމީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ މާޔޫސްކަން އިތުރުވެގެން ދިޔަ ކަމެކެވެ.

ކަންތައްތައް އެދުވަހު ނިއުޅި އޮޅެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލްގައްޔޫމެވެ. ވެރިކަމުގެ ބާރު ލިބިވަޑައިގެން ފަހުން ގާނޫނުތަކަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކުން އެ ގާނޫނުތަކުގެ ބާރުކެނޑުނު ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނި ބަސް ގަބޫލު ކޮށްފައެއް ނެތެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގައި ދިވެހިންނަށް ލިބުނު އަސާސީ ހައްގުތަކާ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން ހަނިވެގެން ދިޔައީ ބުއްދި ގަބޫލު ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ފަސްއަހަރުގެ ދައުރު ހަމަނުވަނީސް މިސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ބޭއިންސާފުގެ ވާހަކަ ދިވެހިންނަށް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ. ހަމަހަމަކަމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަމެއް ކުރަން ވެރިއަކަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފުރުސަތު ގެއްލި އެދަނީ ކާކުގެ ކުށަކުން ހެއްޔެވެ. ކާކުގެ ސަރުކާރެއް ކަންފަތި ކޮށްގެން ހެއްޔެވެ.

މިއަދު ދިވެހިންގެ ރާގާ ކިޔަމުންދިޔަ އަންބާ ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. ހަގީގަތަކީ ދިވެހިންނަށް ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް ފުރިހަމަ ނުވަނީސް ކުރަންޖެހުނު ތަޖްރިބާއެވެ. އަނިޔާވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ދިވެހިން ގަދަވެގެން އަންނާނީ ލެވޭ ވޯޓަކުން ކަމަށް ބުނާ އަޑު މުޅި ގައުމުގައި ގުގުމައިލައިފިއެވެ. ދިވެހިން ކުރި ހިތްދަތި ތަޖްރިބާއާ ބޭއިންސާފު ގާދޫ ކޮލުން ނެރެ ބޭރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިގައުމުގައި މިއަދު އޮތީ ފެށިފައެވެ. މިއީ ދުނިޔެއެވެ. މިދުނިޔޭގެ ދަތުރަކީ ރަގަޅު ފިލާވަޅަކަށް ފުދޭނެ އެއްޗެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް