18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 11 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:58
ފަތިސް 04:45

ޖިންސީ ގޯނާ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަން ސިއްރުކޮށްދިން އިސް ފާދިރީ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

  • އޭނާގެ ޖަލު ހުކުމް ވަނީ ލުއި ކޮށްދީފައި
  • އޭނާ ބަދަލު ކުރަނީ ތިމާގެ މީހެއްގެ ގެޔަށް
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 15 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 17:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއިގެ މަގާމުން ޖާބިރު ވަކިކުރަނީ!
  2. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  3. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


އެޑަލެއިޑްގެ އިސް ފާދިރީ، ފިލިޕް ވިލްސަންއަށް ވަނޯ 12 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފައި -- ބީބީސީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކްރިސްޓިއަން ފައްޅިއެއްގައި ފާދިރީއަކު ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަން، ސިއްރުކޮށްދިނުމުން އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ލުއި ކޮށްދީ، އޭނާ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކުރަން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކޯޓަކުން ނިންމައިފިއެވެ.

ކުށް ސާބިތުވުމާއެކު އަމިއްލައަށް މަޤާމުން ދުރުވާން ނިންމި އެޑަލެއިޑްގެ އިސް ފާދިރީ، ފިލިޕް ވިލްސަންގެ 12 މަސްދުވަހުގެ ޖަލުގެ ހުކުމްގެ ކޯޓުން ވަނީ، އޭނާގެ ތިމާގަ މީހެއްގެ ގޭގައި ތަންފީޒުކުރާ ގޮތް ނިންމާފައެވެ. އަދި ހަ މަސް ވުމާއެކު ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށް ވެސް އެ ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ވެއެވެ.

ފާރިދީ ފިލިޕްގެ ތިމާގެ މީހާގެ ގޭގައި ކުޑަ ކުދިން އުޅޭކަން އެގިފައެއް ނުވެއެވެ.

އުމުރުން 67 އަހަރުގެ ވިލްސަން އަކީ މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި، މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް މިހާތަނަށް ކުށް ސާބިތުވި އެންމެ އިސް ފާދިރީއެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގައި އެކަން ހިނގިކަން އެނގިފައި ނުވާކަމަށް ވިލްސަން ބުނި ނަމަވެސް، އޭރު ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވިލްސަންއަށް އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދިން ކަމަށް ހެކިބަސްދީފައެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ވިލްސަން އާއި ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދީފައިވާ އެކަކީ 1970 އިގެ އަހަރުތަކުގައި ފައްޅީގައި އޯލްޓަރ ބޯއީއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު ޕީޓަރ ކްރެއިގެވެ. ކޯޓުގައި ކްރެއިގް ބުނެފައިވާގޮތުން، ފާދިރީ ފްލެޗަރ އޭނާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިތާ 5 އަހަރު ފަހުން، 1976 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ ވިލްސަންއަށް އެ ވާހަކަތައް ތަފްޞީލުކޮށް ކިޔައިދީފައެވެ.

ކާކުކަން ހާމަނުކޮށް ކޯޓުގައި ހެކިބަސްދިން ފަރާތަކުން ބުނީ އޭނާގެ އުމުރުން 11 އަހަރުގައި ފާދިރީ ފްލެޗަރ އޭނާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުން، އެ ވާހަކަ ވިލްސަންއަށް ކިޔައިދިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ދޮގެއްކަމަށް ބުނެ، ވިލްސަން އޭނާއަށް އަދަބު ދީފައިވާ ކަމަށްވެސް ހެކިބަސްދިން މީހާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވިލްސަންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަން ނިންމާފައިވާއިރު، އޭނާއަށް ޙުކުމް ކުރާނީ އަންނަ ޖޫން މަހުއެވެ. ވިލްސަންގެ ކުށަށް ބަލާއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 2 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެކެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ބަލާނެ ކަމަށް ވިލްސަންގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ބުނެފައިވާއިރު، އުމުރުން 67 އަހަރުގެ ވިލްސަންއަށް ހަނދާން ނެތޭ ބަލި ޖެހުމާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ވަނީ 4 ފަހަރެއްގެމަތިން މި މައްސަލަ ބާތިލްކޮށްދޭން އެދިފައެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ފާދިރީ، ޖޭމްސް ފްލެޗަރގެ މައްޗަށް 9 ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ އެ މައްސަލައިގައި 2004 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ ޖަލަށް ލާފައެވެ. އޭގެ 2 އަހަރުފަހުން 2006 ގައި އޭނާ މަރުވީ ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދަނިކޮށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް