16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

އިންޑިއާގެ މިނިވަންދުވަހު ބާރަތުގެ ޓީޒާރ ދައްކާލައިފި

  • ޓީޒާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދައްކާލާފައި މިވަނީ އިންޑިއާގެ 72 ވަނަ އިންޑިޕެންޑެންސް ޑޭ ގައި
  • ފިލްމްގެ ތަރިންގެ ތެރެއިން ހަމަ އެކަނި ފެނިގެންދަނީ ސަލްމާން ޚާންގެ ނަން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 12:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  8. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ


ސަލްމާން ޚާން -- ގޫގުލް

ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް " ބާރަތު" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފިއެވެ.

"ބާރަތު" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ދައްކާލާފައި މިވަނީ އިންޑިއާގެ 72 ވަނަ އިންޑިޕެންޑެންސް ޑޭ ގައެވެ.

ސަލްމާން އޭނާގެ ޓްވިޓަރގައި ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ ޓީޒާ ގެ ކެޕްޝަންގައި މިފިލްމާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައި ވަނީ " ކުޗް ރިޝްތޭ ޒަމީންސެ ހޯތޭހޭ، ކުޗް ރިޝްތޭ ހޫންސޭ.. މެރެ ޕާސް ދޯނީތީ!" އެވެ.

މި ޓީޒާގައި ފެނިގެންދަނީ ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމުގައިވާ "ގުލްޝަން ކުމާރު" އެންޑް ޓީ -ސީރީޒް، ފިލްމް ސޫޓޫޑިއޯ ( ސަލްމާން ޚާން ފިލްމްސް އެންޑް ރީލް ލައިފް ޕްރޮޑަކްޝަންސް) އަދި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ގެ ނަމެވެ.

ފިލްމްގެ ތަރިންގެ ތެރެއިން މި ޓީޒާގައި ހަމަ އެކަނި ފެނިގެންދަނީ ސަލްމާން ޚާންގެ ނަމެވެ.

ވައްބުރެއްގެ ވަށައިގެންވާ އަލިފާންގަނޑަކާއި އިންޑިއާގެ ޗާޓް ދައްކުވައިދޭ މިޓީޒާގައި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ދުވަހަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އީދުގައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 "ބާރަތު" ގައި ސަލްމާން ގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެންދާނީ ކެޓްރީނާ ކެއިފް، ދިޝާ ޕަޓާނީ، ނޯރާ ފަތޭހީ، ތައްބޫ އަދި ސުނިލް ގްރޯވާ އެވެ.

މި ފިލްމްގެ ޝެޑިއުލްގައިވާ ފުރަތަމަ ބައިގެ ޝޫޓިންތައް މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ނިންމާފައިވާއިރު ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިންތައް ފެށުމަށް ކްރޫއިން މިހާރު ވަނީ މަލްޓާއަށް ގޮސްފައެވެ.

މި ފިލްމްގައި ސަލްމާނާއި އެކު ކުރިން ލީޑް ރޯލް ކުޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެވެ. ނަމަވެސް ޕްރިޔަންކާ މި ފިލްމް ދޫކޮށްލުމުން މި ފިލްމްގެ ލީޑް ރޯލްއަށް ފަހުން ހަމަޖައްސަފައިވަނީ ކެޓްރީނާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް