15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:55
އަސްރު 15:10
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:49
ފަތިސް 04:38

ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ބާއްވަނީ

 • މިއަދު 34 ރަށެއްގައި ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދާނެ
 • ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު
 • ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލެވެނީ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 15 ކުރިން ޕީޕީއެމްގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މެންބަރުންނަން
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 06:08 | |

މަގުބޫލް

 1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
 2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
 3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
 4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
 5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
 6. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
 7. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
 8. ޮޫވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް ގެނައި އަނގޮޓިތައް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަތުގައި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި: ސިނާން


ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫންގެ އޮފީސް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބްގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަންގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ބުނީ ހުކުރު ދުވަހު 34 ރަށެއްގައި ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 އިން ފެށިގެން 6:00  އަށެވެ.

މާލޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު އަތޮޅުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން 12 ވޯޓެއް ބަހައްޓާނެ ކަމަށް އިންތިހާބާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ބުނެ އެވެ. ވަކި ވަކި ރަށްތަކުގައި 17 ވޯޓް ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަން ވޯޓް ލުމުގެ އިންތިޒާމް ދަރުބާރުގޭގައި ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކޮމެޓީން ބުންޏެއެވެ.

ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލެވޭނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 15 ކުރިން ޕީޕީއެމްގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މެންބަރުންނަށެވެ. ޕްރައިމަރީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ވޯޓްލާ ދާއިރާތަކުން ފޯކަލް ޕޮއިންޓް ތަކެއް ވެސް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި ކޯޅުން ބޮޑުވެ ވަނީ ދެ ފެކްޝަނެއް އުފެދިފައެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމުން ތައްޔާރުނުވެވޭ ކަމަށް ބުނެ ސިވިލް ކޯޓަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ހުށައެޅި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެކޯޓުން ވަނީ އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އިކެލްޝަން ކޮމިޝަނުން އޭޕްރިލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އިންތިހާބު ބާއްވާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު ރައީސް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުން ދަނީ އެކޮމިޝަންގެ އިންސާފްވެރިކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދަމުނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް