19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 02 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

އިކުއެޑޯގައި ބަހެއް އެކްސިޑެން

އިކުއެޑޯގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 24 މީހުން މަރުވެއްޖެ

 • ބަސް ވަނީ ހައިވޭއިން ފުރޮޅާލައިފައި
 • ކުޑަ ތިން ކުދިން ވަނީ މަރުވެފައި
 • މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިންވެސް މިފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 15 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 09:48 | |

މަގުބޫލް

 1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
 2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
 3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
 4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
 5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
 6. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
 7. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
 8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


އިކުއެޑޯގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް -- ގޫގުލް

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އިކުއެޑޯގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 24 މީހުން މަރުވެ 19 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. 

އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ކީޓޯގެ 30 ކިލޯމީޓަރުގެ ބޭރުން، އިރުމަތީގެ ހައިވޭ އަކުންނެވެ. އެހެން ގައުމެއްގެ ލައިސަންސް ޕްލޭޓެއް ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބަސް އެކްސިޑެންޓް ވެފައި ވަނީ އެހެން އުޅަނދެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ. ހައިވޭގެ ތިރިއަށް ދަތުރު ކޮށްފައި ދިޔަ އެ ބަސް އެކްސިޑެންޓުވުމާއެކު ވަނީ ފުރޮޅާލައި ހައިވޭގެ ކައިރީގައި ހުރި ގެތަކެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިފައެވެ. 

މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ އިކުއެޑޯ، ވެނެޒުއޭލާ އަދި ކޮލޮމްބިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިން ކުދިން ހިމެނޭކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އެގައުމުގައި ވަނީ މިފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 12 މީހުން މަރުވެފައެވެ. 

އިކުއެޑޯގައި މީހުން މަރުވާން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށްވެފައި ވަނީ ޓްރެފިކް އެކްސިޑެންޓުތަކެވެ. އެ ގައުމުގައި އެވަރެޖްކޮށް އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަތް މީހުން މަރުވެ 80 މީހުން ޒަހަމްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ 96 އިންސައްތަ ހިނގަނީ ފަރުވާ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް