19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

އިކުއެޑޯގައި ބަހެއް އެކްސިޑެން

އިކުއެޑޯގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 24 މީހުން މަރުވެއްޖެ

 • ބަސް ވަނީ ހައިވޭއިން ފުރޮޅާލައިފައި
 • ކުޑަ ތިން ކުދިން ވަނީ މަރުވެފައި
 • މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިންވެސް މިފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 15 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 09:48 | |

މަގުބޫލް

 1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
 2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
 3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
 4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
 5. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
 6. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
 7. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
 8. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި


އިކުއެޑޯގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް -- ގޫގުލް

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އިކުއެޑޯގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 24 މީހުން މަރުވެ 19 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. 

އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ކީޓޯގެ 30 ކިލޯމީޓަރުގެ ބޭރުން، އިރުމަތީގެ ހައިވޭ އަކުންނެވެ. އެހެން ގައުމެއްގެ ލައިސަންސް ޕްލޭޓެއް ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބަސް އެކްސިޑެންޓް ވެފައި ވަނީ އެހެން އުޅަނދެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ. ހައިވޭގެ ތިރިއަށް ދަތުރު ކޮށްފައި ދިޔަ އެ ބަސް އެކްސިޑެންޓުވުމާއެކު ވަނީ ފުރޮޅާލައި ހައިވޭގެ ކައިރީގައި ހުރި ގެތަކެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިފައެވެ. 

މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ އިކުއެޑޯ، ވެނެޒުއޭލާ އަދި ކޮލޮމްބިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިން ކުދިން ހިމެނޭކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އެގައުމުގައި ވަނީ މިފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 12 މީހުން މަރުވެފައެވެ. 

އިކުއެޑޯގައި މީހުން މަރުވާން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށްވެފައި ވަނީ ޓްރެފިކް އެކްސިޑެންޓުތަކެވެ. އެ ގައުމުގައި އެވަރެޖްކޮށް އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަތް މީހުން މަރުވެ 80 މީހުން ޒަހަމްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ 96 އިންސައްތަ ހިނގަނީ ފަރުވާ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް