22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އިކުއެޑޯގައި ބަހެއް އެކްސިޑެން

އިކުއެޑޯގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 24 މީހުން މަރުވެއްޖެ

 • ބަސް ވަނީ ހައިވޭއިން ފުރޮޅާލައިފައި
 • ކުޑަ ތިން ކުދިން ވަނީ މަރުވެފައި
 • މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިންވެސް މިފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 15 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 09:48 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
 6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އިކުއެޑޯގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް -- ގޫގުލް

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އިކުއެޑޯގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 24 މީހުން މަރުވެ 19 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. 

އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ކީޓޯގެ 30 ކިލޯމީޓަރުގެ ބޭރުން، އިރުމަތީގެ ހައިވޭ އަކުންނެވެ. އެހެން ގައުމެއްގެ ލައިސަންސް ޕްލޭޓެއް ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބަސް އެކްސިޑެންޓް ވެފައި ވަނީ އެހެން އުޅަނދެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ. ހައިވޭގެ ތިރިއަށް ދަތުރު ކޮށްފައި ދިޔަ އެ ބަސް އެކްސިޑެންޓުވުމާއެކު ވަނީ ފުރޮޅާލައި ހައިވޭގެ ކައިރީގައި ހުރި ގެތަކެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިފައެވެ. 

މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ އިކުއެޑޯ، ވެނެޒުއޭލާ އަދި ކޮލޮމްބިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިން ކުދިން ހިމެނޭކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އެގައުމުގައި ވަނީ މިފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 12 މީހުން މަރުވެފައެވެ. 

އިކުއެޑޯގައި މީހުން މަރުވާން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށްވެފައި ވަނީ ޓްރެފިކް އެކްސިޑެންޓުތަކެވެ. އެ ގައުމުގައި އެވަރެޖްކޮށް އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަތް މީހުން މަރުވެ 80 މީހުން ޒަހަމްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ 96 އިންސައްތަ ހިނގަނީ ފަރުވާ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް