12 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 13 ވިހާ
04 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:13
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

އިކުއެޑޯގައި ބަހެއް އެކްސިޑެން

އިކުއެޑޯގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 24 މީހުން މަރުވެއްޖެ

 • ބަސް ވަނީ ހައިވޭއިން ފުރޮޅާލައިފައި
 • ކުޑަ ތިން ކުދިން ވަނީ މަރުވެފައި
 • މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިންވެސް މިފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 15 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 09:48 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
 2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
 3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
 4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
 5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
 6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
 7. ސޯލާ ޕެނަލްތަކާއެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގެ ކަރަންޓް ބިލް 7،000 ރުފިޔާއަށް ކުޑަވެއްޖެ!
 8. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި


އިކުއެޑޯގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް -- ގޫގުލް

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އިކުއެޑޯގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 24 މީހުން މަރުވެ 19 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. 

އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ވެރިރަށް ކީޓޯގެ 30 ކިލޯމީޓަރުގެ ބޭރުން، އިރުމަތީގެ ހައިވޭ އަކުންނެވެ. އެހެން ގައުމެއްގެ ލައިސަންސް ޕްލޭޓެއް ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބަސް އެކްސިޑެންޓް ވެފައި ވަނީ އެހެން އުޅަނދެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ. ހައިވޭގެ ތިރިއަށް ދަތުރު ކޮށްފައި ދިޔަ އެ ބަސް އެކްސިޑެންޓުވުމާއެކު ވަނީ ފުރޮޅާލައި ހައިވޭގެ ކައިރީގައި ހުރި ގެތަކެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިފައެވެ. 

މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ އިކުއެޑޯ، ވެނެޒުއޭލާ އަދި ކޮލޮމްބިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިން ކުދިން ހިމެނޭކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އެގައުމުގައި ވަނީ މިފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 12 މީހުން މަރުވެފައެވެ. 

އިކުއެޑޯގައި މީހުން މަރުވާން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކަށްވެފައި ވަނީ ޓްރެފިކް އެކްސިޑެންޓުތަކެވެ. އެ ގައުމުގައި އެވަރެޖްކޮށް އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަތް މީހުން މަރުވެ 80 މީހުން ޒަހަމްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ 96 އިންސައްތަ ހިނގަނީ ފަރުވާ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް