18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

ޔުނައިޓެޑާއެކު ޑެހޭއާ އައު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

  • އޭނާ ސޮއިކުރާނީ ދިގު މުއްދަތެއްގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 14 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ 14:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


ސްޕެއިންގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހޭއާ -- ގޯލް.ކޮމް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހޭއާ އެޓީމާއެކު އައު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. 

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޑެހޭއާ ރެއާލްއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އިތުރު އެއް އަހަރަށް އޭނާ އެޓީމުގައި މަޑުކުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ޔުނައިޓެޑަށް އޮންނާނެއެވެ. 

ޔުނައިޓެޑަށް ޑެހޭއާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދިޔައީ ރެއާލް މެޑްރިޑްއިން އައު ކީޕަރަކު ގެންދިޔުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ރެއާލްއިން ވަނީ ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން ދިޔަ ބެލްޖިއަމްގެ ކީޕަރު ތީބައު ކޯޓުއާ އެޓީމަށް ގެނެސްފައެވެ. އޭނާ ރެއާލްއަށް ގެންދިޔައީ 35 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ފީއަކަށެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރެއާލްއިން އަންނަނީ ޑެހޭއާ ހޯދުމަށް ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްއިން ރެއާލްއަށް ބަދަލުވި ޑެހޭއާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ހަތަރު ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. ޔުނައިޓެޑުން އުއްމީދުކުރާ ގޮތުގައި އޭނާ ރެއާލްއާއެކު ސޮއިކުރާނީ ދިގު މުއްދަތެއްގެ އެއްބަސްވުމެއްގައެވެ. 

ޑެހޭއާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް މިހާތަނަށް 316 މެޗު ކުޅެދީ އެޓީމާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގަކާއި ޔުއެފާ ޔުރޮޕާ ލީގެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް