18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ވައްކަމަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނާ ފަދައިން ރައީސް ޔާމީނަށް ވެސް ރައްޔިތުން ބުނާނީ ނޫނެކޭ: ގަފޫރު

  • ކޯލިޝަނުން ވެރިކަންކުރާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 23:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ވައްކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނާ ފަދައިން މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެސް ރައްޔިތުން ބުނާނީ ނޫނެކޭ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި ކެމްޕެއިން ޓީމުން ހދ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން އަނިޔާވެރި ނުވާނެ ކަމަށާއި މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައި ނުގަންނާނެ ކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑުމެން އަނިޔާވެރިއެއް ނުވާނަން، މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައި ނުގަންނާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަންކުރާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން،" ޣަފޫރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ހިންގާއިރު، ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ އެންމެ އިސްކަން ދޭނެ އެއް ރަށް ކަމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް