25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ވައްކަމަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނާ ފަދައިން ރައީސް ޔާމީނަށް ވެސް ރައްޔިތުން ބުނާނީ ނޫނެކޭ: ގަފޫރު

  • ކޯލިޝަނުން ވެރިކަންކުރާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 23:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ވައްކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނާ ފަދައިން މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެސް ރައްޔިތުން ބުނާނީ ނޫނެކޭ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި ކެމްޕެއިން ޓީމުން ހދ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން އަނިޔާވެރި ނުވާނެ ކަމަށާއި މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައި ނުގަންނާނެ ކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑުމެން އަނިޔާވެރިއެއް ނުވާނަން، މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައި ނުގަންނާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަންކުރާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން،" ޣަފޫރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ހިންގާއިރު، ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ އެންމެ އިސްކަން ދޭނެ އެއް ރަށް ކަމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް