25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ވައްކަމަށް ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނާ ފަދައިން ރައީސް ޔާމީނަށް ވެސް ރައްޔިތުން ބުނާނީ ނޫނެކޭ: ގަފޫރު

  • ކޯލިޝަނުން ވެރިކަންކުރާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 23:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ވައްކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނާ ފަދައިން މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވެސް ރައްޔިތުން ބުނާނީ ނޫނެކޭ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި ކެމްޕެއިން ޓީމުން ހދ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން އަނިޔާވެރި ނުވާނެ ކަމަށާއި މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައި ނުގަންނާނެ ކަމަށެވެ. 

"އަޅުގަނޑުމެން އަނިޔާވެރިއެއް ނުވާނަން، މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައި ނުގަންނާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަންކުރާނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުން،" ޣަފޫރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ހިންގާއިރު، ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ އެންމެ އިސްކަން ދޭނެ އެއް ރަށް ކަމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް