23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އުތުރު ކޮރެއާ-ދެކުނު ކޮރެއާ

ދެ ކޮރެއާގެ ވެރިން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

  • ދެގައުމުގެ ވެރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 15:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ވެރިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން -- އޭއެފްޕީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް މޫން ޖެއި-އިން އުތުރު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ޕިޔޮންޔަންގ ގައި ބައްދަލު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

ދެކޮރެއާ ގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ދެގައުމުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމާ ބެހޭގޮތުން "ކޮރެއަން ޑީމިލިޓަރައިޒްޑް ޒޯން" ގައި ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. "ކޮރެއަން ޑީމިލިޓަރައިޒްޑް ޒޯނަކީ" ދެކޮރެއާ ސަރައްދުގައިވާ އެއްވެސް ހަނގުރާމަވެރި އާލާތެއް ނޫނީ ސިފައިން ގާއިމުވެ ނެތް ޒޯނެކެެވެ. 

ހޯމަ ދުވަހު އުތުރު ކޮރެއާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުން ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ނެރުނު ޖޮއިންޓް ބަޔާނުގައި، ދެގައުމުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނެ ސީދާ ތާރީޚެއް ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ. އަދި ދެގައުމުގެ ވެރިންގެ މެދުގައި ކުރިން ވެވުނު އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއްވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިއަހަރު އޭޕްރީލް އިން ފެށިގެން އުތުރު ކޮރެެއާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ވެރިން ބާއްވާ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާއިރު، އެމެރިކާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ވެރިން ބާއްވަވާފައިވާ ބައްދަލުވުމުން އެދެވޭ ނަތީޖާ އެއް އަދިވެސް ނުނެރެވެއެވެ. 

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އަންނަނީ އެމެރިކާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާ އާ މެދު އޮތް ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާއި އަދި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. 

ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު އިން އުތުރު ކޮރެއާ އަށް ގޮވާލަމުން ގެންދަނީ އެގައުމުގެ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަށެވެ. އަދި މިސައިލްތައް ޓެސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށެެވެ. އެެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް އުތުުރު ކޮރެއާ އިން އިޖާބަ ނުދޭތީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު އިން ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާ އާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުވެސް އަޅާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް