20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކަރަންޓްގައި ޖެހުން

މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު މީހަކު ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

  • ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން މަރުވީ 34 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިިރިހެނެއް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 12:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ގއ. ގެމަނަފުށި -- ގޫގުލް

ގއ. ގެމަނަފުށީގައި މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހެއްގެ ގައިގައި ކަރަންޓު ޖެހިގެން މަރުވި ހަދިސާ މިއަދު ހެނދުނު 6 ޖެހީއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މަރުވީ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ބިނދޭސީ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޮފިސަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބިދޭސީ މީހާ މަރުވީ އެންދަމަން ދިއްލާފައި ހުރި ލައިޓުން ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެންނެވެ. ކަރަންޓް ޖެހުނު އިރު އޭނާ ހުރީ ލައިޓްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި، ކަރަންޓުގައި ޖެހުމާ އެކު އޭނާ މަރުވި ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 

ކަރަންޓުގައި ޖެހުނު ބިދޭސީ މީހާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ގައިގައި ހިފެހެއްޓި ދިވެހި މީހާ ވެސް ކަރަންޓްގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ދިމާ ނުވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް