16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ކަރަންޓްގައި ޖެހުން

މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު މީހަކު ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

  • ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން މަރުވީ 34 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިިރިހެނެއް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 12:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


ގއ. ގެމަނަފުށި -- ގޫގުލް

ގއ. ގެމަނަފުށީގައި މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހެއްގެ ގައިގައި ކަރަންޓު ޖެހިގެން މަރުވި ހަދިސާ މިއަދު ހެނދުނު 6 ޖެހީއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މަރުވީ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ބިނދޭސީ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޮފިސަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބިދޭސީ މީހާ މަރުވީ އެންދަމަން ދިއްލާފައި ހުރި ލައިޓުން ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެންނެވެ. ކަރަންޓް ޖެހުނު އިރު އޭނާ ހުރީ ލައިޓްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި، ކަރަންޓުގައި ޖެހުމާ އެކު އޭނާ މަރުވި ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 

ކަރަންޓުގައި ޖެހުނު ބިދޭސީ މީހާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ގައިގައި ހިފެހެއްޓި ދިވެހި މީހާ ވެސް ކަރަންޓްގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ދިމާ ނުވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް