18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ކަރަންޓްގައި ޖެހުން

މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު މީހަކު ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

  • ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން މަރުވީ 34 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިިރިހެނެއް
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 12:58 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ގއ. ގެމަނަފުށި -- ގޫގުލް

ގއ. ގެމަނަފުށީގައި މަސްވެރިކަމަށް ނިކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހަކު ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މީހެއްގެ ގައިގައި ކަރަންޓު ޖެހިގެން މަރުވި ހަދިސާ މިއަދު ހެނދުނު 6 ޖެހީއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މަރުވީ އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ބިނދޭސީ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ބިދޭސީ މީހާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޮފިސަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބިދޭސީ މީހާ މަރުވީ އެންދަމަން ދިއްލާފައި ހުރި ލައިޓުން ކަރަންޓްގައި ޖެހިގެންނެވެ. ކަރަންޓް ޖެހުނު އިރު އޭނާ ހުރީ ލައިޓްގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކަމަށާއި، ކަރަންޓުގައި ޖެހުމާ އެކު އޭނާ މަރުވި ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 

ކަރަންޓުގައި ޖެހުނު ބިދޭސީ މީހާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ގައިގައި ހިފެހެއްޓި ދިވެހި މީހާ ވެސް ކަރަންޓްގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާއަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ދިމާ ނުވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް