21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

އެމެރިކާގެ ނުވަ ވަނަ މިޝަން ސަޕޯޓް ކޮމާންޑަރު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

  • ދެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  3. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  6. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  7. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު
  8. އެލް ޗަޕޯ ގޭންގުގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް މަރުވުން


ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފާއި އެމެރިކާގެ ނުވަ ވަނަ ސަޕޯޓް ކޮމާންޑަރ ސްޓެފަން ކޫޜްޑާ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ފަޒީން

އެމެރިކާގެ ނުވަ ވަނަ މިޝަން ސަޕޯޓް ކޮމާންޑަރ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް ސްޓެފަން ކޫރްޑާ، ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަން ޝަރީފް އުމަރުގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

ސްޓެފަން ކޫރްޑާގެ މި އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތަކީ އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ލޮޖިސްޓުކް ސަބްޖެކްޓް މެޓަރ އެކްސްޕާޓް އެކްސްޗޭންޖު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ދަތުރެއްގަ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި، އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާއާއި ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ލޮޖިސްޓިކް ޕްލެޓް ފޯމެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ ލޮޖިސްޓިކާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިފައިންގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމަށް މާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ލޮޖިސްޓިކް ސަބްޖެކްޓް މެޓަރ އެކްސްޕާޓް އެކްސްޖޭންޖު ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުންވެސް ސްޓެފަން ކޫރްޑާ އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޝަރީފްއާ ދެބޭފުޅުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް