25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ސައުދީ-ކެނެޑާ

ކެނެޑާގައިތިބި ސައުދީގެ ކިޔަވާކުދިން ގައުމަށް ދިއުމަށް ސައުދީއިން އެދިއްޖެ

  • ކެނޭޑިއަން ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންއިން ސައުދީގެ ދަރިވަރުންނަށްވަނީ އެހީވެފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 02:02 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ސައުދީއިންވަނީ ކެނެޑާއާއިއެކު އޮތް ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުނަތައްވެސް އުވާލާފައި -- ޔޫޓިއުބް

ކެނެޑާގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ އެތައްހާސް ދަރިވަރުންނެއް އަނބުރާ ގައުމަށް ދިއުމަށް ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ސަރުކާރުން އަންގައިފިއެވެ.

ސައުދީގެ ކިޔަވާކުދިންގެ ގްރޫޕަކުންވަނީ ސިޔާސީ ދެބަސްވުންތަކުގެ ތެރެެއަށް އެކުދިން ނުވެއްދުމަށް ލީޑަރުންނަށް ގޮވާލައި ބަޔާނެއް ނެރެފައެެވެ.

ކެނޭޑިއަން ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންއިން ގެންދަނީ ސައުދީގެ ދަރިވަރުންގެ ތައުލީމީ މުސްތަގުބަލާއި ގުޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ދިމާވާ ނުތަނަވަސްކަމަށް ލުއިކަމެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެމުންނެވެ.

ކެނެޑާގައިތިބި ސައުދީގެ ކިޔަވާކުދިން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދަން ފަށާފައިމިވަނީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ބެހޭކަމަށްބުނެ ކެނެޑާއާއި އެކު ކުރިޔަށްގެންދާ ވިޔަފާރިތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މަޑުޖައްސާލައި އެ ގައުމުގައި ހުންނަ އެމްބަސެޑަރު ފޮނުވާލުމަށްފަހުއެވެ.

ސައުދީން މި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ އެގައުމުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ގޮވާލާ އެތައް އެކްޓިވިސްޓުންނެއް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެކަމާ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާކަމަށް ކެނެޑާއިން ބުނުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް