14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ކަވާން ޕްރޮމޯޝަން

ކަވާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

  • ކަވާން ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ލިލީ ކުންފުނިން އެތެރެ ކުރާތާ 12 އަހަރު ވެއްޖެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 01:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


ކަވާން ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް -- ފޭސްބުކް

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ކަވާން" ބްރޭންޑް ގެ ތައްޔާރީ ރޮށި "ހިލޭ" ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފިއެވެ.

ރޯދަ މަހުން ފެށިގެން ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބު ވެރިޔާއަށް ހޮވާފައިވަނީ ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ހިންގާ ސްޓޮޕް އެންޑް ޝޮޕް ފިހާރައިގައެވެ.

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ކޮންމެ ފިހާރައަކުންވެސް ކަވާން ބްރޭންޑުގެ ތަކެތި ހަ މަސް ދުވަސް ވަންދެން ބައްލަވައިގަތުމަށް ވައުޗަރއެއް ނަސީބުވެރިޔާ އަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދީފައެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޒިފްލުޝާ އެވެ. އެ ފަރާތުގެ ކޫޕަން ނަމްބަރަކީ 15539 އެވެ. 

 

ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވުން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މަޝްހޫރު ކަވާން ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ފާއިތުވި 12 އަހަރު ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އެތެރެކޮށް ވިއްކާ، ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު އުފެއްދުންތަކެކެވެ. އަދި އެ ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭއިރު އާންމުން ދަނީ އޭގެ ރަހަތަކަށް ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ.

 

ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވުން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފަރާތުން މާލެ އާއި ވިލިނގިލީގައި ޖުމްލަ 11 ފިހާރަ ހިންގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް