23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ކަވާން ޕްރޮމޯޝަން

ކަވާން ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

  • ކަވާން ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ލިލީ ކުންފުނިން އެތެރެ ކުރާތާ 12 އަހަރު ވެއްޖެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 01:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ކަވާން ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް -- ފޭސްބުކް

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ކަވާން" ބްރޭންޑް ގެ ތައްޔާރީ ރޮށި "ހިލޭ" ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފިއެވެ.

ރޯދަ މަހުން ފެށިގެން ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބު ވެރިޔާއަށް ހޮވާފައިވަނީ ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ހިންގާ ސްޓޮޕް އެންޑް ޝޮޕް ފިހާރައިގައެވެ.

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ކޮންމެ ފިހާރައަކުންވެސް ކަވާން ބްރޭންޑުގެ ތަކެތި ހަ މަސް ދުވަސް ވަންދެން ބައްލަވައިގަތުމަށް ވައުޗަރއެއް ނަސީބުވެރިޔާ އަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދީފައެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޒިފްލުޝާ އެވެ. އެ ފަރާތުގެ ކޫޕަން ނަމްބަރަކީ 15539 އެވެ. 

 

ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވުން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

މަޝްހޫރު ކަވާން ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ފާއިތުވި 12 އަހަރު ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އެތެރެކޮށް ވިއްކާ، ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު އުފެއްދުންތަކެކެވެ. އަދި އެ ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭއިރު އާންމުން ދަނީ އޭގެ ރަހަތަކަށް ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ.

 

ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވުން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފަރާތުން މާލެ އާއި ވިލިނގިލީގައި ޖުމްލަ 11 ފިހާރަ ހިންގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް