13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 04 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16

ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުން

ބާޒާރުގައި ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވީގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

  • ބަޒާރުން މިތަކެތި ލިބުން ވަނީ ދަތިވެފައި
  • ބައެއް ފިހާރަތަކުން ފިޔާ ނުވިއްކާ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 13 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 00:46 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  7. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ބިސް ކޭސްތަކެއް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ފިޔާ އަދި ބިސް އަދި އަލުވީގެ އަގު އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

މި ވަގުތު ފިޔާ ބަސްތާއެއް 900ރ އަށް، ބިސް ކޭހެއް 500ރ އަދި އަލުވި ބަސްތާއެއް އުޅެނީ 450ރ އަށެވެ.

މާލެގެ ފިހާރަތަކުން ފިޔާ ކިލޯއެއް ވިއްކާ އަގު 45ރ އަށް އުފުލިފައިވާއިރު ކުކުޅު ބިހެއްގެ އަގު އުޅެނީ 2.50ރ އަށެވެ. އަދި އަލުވި ކިލޯއެއް ވެސް ލިބެނީ 30ރ އަށެވެ.

ބާޒާރުގައި ފިޔާ އަދި ބިހުގެ އަގު އުފުލިފައި ވަނީ ތެލުގެ އަގު އުފުލުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ޓްރަކް ޑްރައިވަރުންތަކެއް ކުރި މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި އިންޑިއާ އިން އެހެން ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. 

ކުރިން ފިޔާ ކިލޯއެއް 12ރ އަށް ލިބެން ހުރިއިރު އަލުވި ކިލޯއެއް ލިބެންހުރީ 10ރ އަށެވެ. އަދި އޭރު ބިސް ވިއްކަން ހުރީ 1.50ރ އަށް ބިހެކެވެ.

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު އީދަށް ފަހު ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ލަފާކުރެއެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ފިޔާ އަދި ބިސް ފަދަ ތަކެތީގެ އަގު އުފުލެނީ ރޯދަ މާހައި ދިމާކޮށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންޑިއާގައި ކުރި މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ފިޔާ އަދި ބިސް އެތެރެކުރުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވުމުން ވިޔަފާރިވެރިން ތިބީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް