19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ފޭޝިއަލް ރިކޮގްނިޝަން

އޮލިމްޕިކްސްގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފޭޝިއަލް ރިކޮގްނިޝަން ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފި

  • މިއީ އެތްލީޓުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް
  • 40 ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ މި ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެސްޓްކޮށްފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 23:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


ފޭޝިއަލް ރިކޮގްނިޝަން ޓެސްޓް ކުރަނީ -- ފޮކްސް ނިއުސް

ޖަޕާނުގެ ޓޯކްޔޯގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އޮލިމްޕިކްސްގައި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފޭޝިއަލް ރިކޮގްނިޝަން ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އޮލިމްޕިކްސް ބާއްވާ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކުގައިވެސް މިޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާނެ ކަން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ރޮއިޓާސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޮލިމްޕިކްސް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ވަނީ އެންއީސީ، ޖަޕާނުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ފާރމާއި ގުޅިގެން މި ޓެކްނޮލޮޖީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން މި ޓެކްނޮލޮޖީ ވަނީ މީޑިޔާގެ ހާޒިރުގައި ޓެސްޓްކޮށްފައެވެ. އަދި އައިޓެންޑިފިކޭޝަން ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ވަގުތުން އެއީ ކާކުކަން ދަނެގަންނާނެ ކަމަށާއި 40 ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ މި ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ރޮއިޓާސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. 

އެހެންކަމުން މި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ތިން ލައްކަ އެތްލީޓުންނާއި، މި ކުޅިވަރުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން، ފޮޓޯ ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

ޖުލައި 2020 ގައި ފަށާ އޮލިމްޕިކްސްގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އެތްލީޓަކުވެސް ޗެކް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޓޯކިޔޯ 2020ގެ ހެޑް އޮފް ސެކިއުރިޓީ ސުއޮށީ އައިވަޝިތާ ބުންޏެވެ.

މި ކަމުގެ ސަބަބުން އޮލިމްޕިކްސްގައި ބައިވެރިވާ އެތްލީޓުން ސެކިއުރިޓީ ޗެކް ކުރުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ އެތްލީޓުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަންވެސް ހިފެހެއްޓޭން ކަމެއް ކަމަށް ސުއޮށީ ބުންޏެވެ.

މިޓެކްނޮލޮޖީ ވަނީ 2016 ގައި ބޭއްވި ރިއޯ އޮލިމްޕިކްސްގައިވެސް ޓެސްޓްކޮށްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް