15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ީއީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސް

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމުގެ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާއާއި ދެކޮޅަށް ނޭރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް އިންޒާރު ދީފި

  • އިނގިރޭސިވިލާތް އޮތީ އެގްރިމެންޓް ދަމަހައްޓަން ތައްޔާރަށް
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 19:06 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ސީލައިފްއިން އޮޅުވާލައިގެން ފްލެޓް ވިއްކި 191 މީހެއްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ރޮއިޓަރސް

އީރާނުގެ މައްސަލައިގައި ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކާއި ވަކިވެ، އެމެރިކާއާއި އެއްކޮޅަށް އެރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް އެމެރިކާއިން އިންޒާރު ދީފިއެވެ.

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެ، ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި އީރާނާއި ދެކޮޅަށް އަނެއްކާވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާއިރު، ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކުން ގެންދަނީ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓަން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. މިމައްސަލައިގައި އިނގިރޭސިވިލާތަށް އިންޒާރު ދެއްވަމުން އެމެރިކާއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވުޑީ ޖޯންސަން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއާއި ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިން އަރައިފިނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ވިޔަފާރިތަކަށް ގެއްލުންވާނެކަމަށެވެ. 

ވުޑީ ޖޯންސަން ވިދާޅުވީ އީރާނާއި ދެކޮޅަށް ފިއްތުންތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް އެމެެރިކާއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށާއި، އެކަމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުން ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ އޭރުގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އިސްވެ ހުންނަވައި ވިލާތުގެ ޤައުމުތަކާއި އީރާނާއިއެކު އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުން އެއީ ބޭކާރު އެއްޗެއްކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމަކީ އީރާނާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި، އީރާނުން އެޤައުމުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވި އެއްބަސްވުމެކެވެ. ވެރިކަމަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރުވެސް ޓްރަމްޕް ގެންދެވީ އެ އެއްބަސްވުމަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. އަދި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެ އެއްބަސްވުން އުވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވައި، އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވިއެވެ. 

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ފަރަންސޭސީވިލާތާއި، ޖަރުމަންވިލާތުން ވަނީ ޖޮއިންޓް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނެރެ، އެއްބަސްވުމުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނިކުންނަކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް