19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ރޮނާލްޑޯ އައިސީޔޫގައި

ރޮނާލްޑޯއަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

  • ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވަނީ އޭނާއަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހި ހާލަތު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 17:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ރޮނާލްޑޯ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕްގެ ތައްޓާއެކު -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ރޮނާލްޑޯ ލުއިޒް ނަޒާރިއޯ ޑެ ލީމާއަށް ސްޕެއިންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. 

އޭނާއަށް ސްޕެއިންގެ އިބީޒާގައި ހުންނަ ޗާން މިސެސް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވަނީ އޭނާއަށް ނިއުމޯނިއާ ޖެހި ހާލަތު ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އިބީޒާގެ ނޫހެއްގައި ބުނެެފައިވަނީ އޭނާއަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށާއި އަދި އޭނާގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. 

އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯއަކީ ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ކުޅުންތެރިޔަކަށްވާއިރު އިބީޒާގައި އޭނާގެ ގެއެއް ހުރެއެވެ. އަދި އޭނާއަކީ އިބީޒާއަށް ގަވާއިދުން ދާ މީހެކެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު ވެސް ޑެންގޫ ހުން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން ރޮނާލްޑޯ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެދުމަތި ކުރެވުނެވެ. 

ރޮނާލްޑޯ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ސްޕެއިންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި އިޓަލީގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ އިންޓަ މިލާން އަދި އޭސީ މިލާނަށް ކުޅެފައެވެ. އޭނާއަކީ 2002 ވަނަ އަހަރު ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމުން ވާރލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ތިން ފަހަރު ހޯދާފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް