17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޒައިނުއްދީން ޒިދާން

ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ސާބަސް، އިތުރަށް ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ ތަފާތުވާނެ: ޒިދާން

  • ސެލްޓަވިގޯ މެޗުގައި އެންމެފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް ކުޅުންތެރިން މޮޅުވާން މަސައްކަތްކުރި: ޒިދާން
  • ސެމީން ފުރުސަތު ނުލިބި މުބާރާތުން ކެޓުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ: ޒިދާން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 19:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިދާން -- ގޫގުލް

ކޮޕާޑެލްރޭގައި ސެލްޓަވިގޯ އަތުން 2-2 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ތައުރީފްކުރާ ކަމަށާއި، އިތުރަށް ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ ނަތީޖާ ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.

 

މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޒިދާން ބުނީ މެޗުގައި ރެއާލްގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، އެންމެފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް މޮޅުވާން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ޒިދާން ބުނީ މެޗުން އެއްވަރުވެ، އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން ސެމީން ފުރުސަތު ނުލިބި މުބާރާތުން ކެޓުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އިތުރަށް ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ ނަތީޖާ ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ޒިދާން ބުނީ ދެން ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ވެސް ބަހައްޓަންވީ ލީގު ތަށްޓަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ރަނގަޅަށް ރެސްޓްކުރުމަށް ފަހު އާދީއްތަ ދުވަހު އޮންނަ ލީގު މެޗަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

ރެއާލް މިހާރު ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށާއި، ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުތަކުގައި އަދި މުބާރާތްތަކުގައި ޓީމު ލައްވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުވަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ޒިދާން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް