21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޒައިނުއްދީން ޒިދާން

ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ސާބަސް، އިތުރަށް ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ ތަފާތުވާނެ: ޒިދާން

  • ސެލްޓަވިގޯ މެޗުގައި އެންމެފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް ކުޅުންތެރިން މޮޅުވާން މަސައްކަތްކުރި: ޒިދާން
  • ސެމީން ފުރުސަތު ނުލިބި މުބާރާތުން ކެޓުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ: ޒިދާން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 19:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  4. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިދާން -- ގޫގުލް

ކޮޕާޑެލްރޭގައި ސެލްޓަވިގޯ އަތުން 2-2 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވި މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ތައުރީފްކުރާ ކަމަށާއި، އިތުރަށް ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ ނަތީޖާ ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.

 

މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޒިދާން ބުނީ މެޗުގައި ރެއާލްގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، އެންމެފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް މޮޅުވާން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ޒިދާން ބުނީ މެޗުން އެއްވަރުވެ، އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއިން ސެމީން ފުރުސަތު ނުލިބި މުބާރާތުން ކެޓުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އިތުރަށް ވަގުތު ލިބުނު ނަމަ ނަތީޖާ ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ޒިދާން ބުނީ ދެން ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ވެސް ބަހައްޓަންވީ ލީގު ތަށްޓަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ރަނގަޅަށް ރެސްޓްކުރުމަށް ފަހު އާދީއްތަ ދުވަހު އޮންނަ ލީގު މެޗަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

ރެއާލް މިހާރު ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށާއި، ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުތަކުގައި އަދި މުބާރާތްތަކުގައި ޓީމު ލައްވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުވަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ޒިދާން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް