23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އިންދިރާ ގާންދީ

އިންދިރާ ގާންދީގެ ބައޮޕިކްއަކީ ވެބް ސީރީޒްއެއް

  • ވިދްޔާ ވަނީ "އިންދިރާ އިންޑިއާސް މޮސްޓް ޕަވަފުލް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ"ގެ ރައިޓް ވެސް ގަނެފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 10:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


ވިދްޔާ ބާލަން(ކ) އަދި އިންދިރާ ގާންދީ -- ޓްވިޓަރ

އިންދިރާ ޕްރިޔަދަރްޝިނީ ގާންދީ (އިންދިރާ ގާންދީ) އަކީ އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ނުފޫޒު ގަދަ އެއް ބޮޑުވަޒީރެވެ.

ގާންދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހެދުމަށް ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ. އެފިލްމުގައި ގާންދީގެ ރޯލު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެކްޓްރެސް ވިދްޔާ ބާލަން ވަނީ ފިލްމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

ވިދްޔާ ބުނީ އިންދިރާ ގާންދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފީޗާ ފިލްމު ގެނެސްދިނުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވެބް ސީރީޒްއެއްގެ ގޮތަށްކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ ގާންދީއަކީ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވާތީ އޭނާގެ ހަޔާތް އެއްކޮށް ފިލްމަކުން ގެންނަން ވެއްޖެނަމަ ބައެއް ކަންތައްތައް ނުހިމެނި ހިނގައިދާނެތީ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ސާގަރިކާ ގޯސް ވަނީ އިންދިރާ ގާންދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް"އިންދިރާ އިންޑިއާސް މޮސްޓް ޕަވަފުލް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ" ގެ ނަމުގައި ފޮތެއް ނެރެފައެވެ. ވިދްޔާ ވަނީ "އިންދިރާ އިންޑިއާސް މޮސްޓް ޕަވަފުލް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ"ގެ ރައިޓް ވެސް ގަނެފައެވެ.

ވިދްޔާ މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހުރީ ގާންދީގެ ރޯލު ކުޅުމަށް ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށެވެ.

މި ވެބް ސީރީޒްއިން ފެންނާނެ ތަރިން އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު ވަރަށް އަވަހަށް މި ސީރީޒްގެ ޝޫޓިން ފަށާނެކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް