23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޖަބަރިޔާ ޖޯޑީ

ޖަބަރިޔާ ޖޯޑީގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

  • ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ އޭކްތާ ކަޕޫރު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 12 އޯގަސްޓު 2018 | އާދީއްތަ 08:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ސިދާތް މަލްހޯތުރާއާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ، އެދެމީހުން އެކީގައި ފެނިގެންދާ ދެވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވަނީ ފަށާފައި -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ސިދާތް މަލްހޯތުރާއާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާގެ އެކީގައި ފެނިގެންދާ ފިލްމު ޖަބަރިޔާ ޖޯޑީގެ ޝޫޓިން ފަށައިފިއެވެ.

މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ އޭކްތާ ކަޕޫރެވެ. ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ، ޕްރަޝާންތު ސިންހުއެވެ. މިއީ އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

އޭކްތާ ވަނީ އޭނާގެ ޓްވިޓާގައި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާފައިވާކަމަށާއި އެފިލްމުގެ ލީޑޫ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ސިދާތާއި ޕަރިނީތީ ކަމަށް ބުނެފައެވެ މި ފިލްމު ބިނާވެގެންވަނީ ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭ ފިރިހެންމީހާ ކިޑްނެޕްކުރަން އުޅޭ ބައެއްގެ ވާހަކަތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ސިދާތާއި ޕަރިނީތީ ވަނީ އެކީގައި ފިލްމެއް ކުޅެފައެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ވިނިލް މަތީވްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ހަސީތޯ ޕަސީއެވެ.  ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި ޖަބަރިޔާ ޖޯޑީގެ ޝޫޓިން ފަށާފައިވަނީ އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގައެވެ.  ފިލްމުގެ ބޮޑުބައެއް ޔޫޕީގައި ޝޫޓު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ބިހާރްގައިވެސް ބައެއް ސީންތައް ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް