16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ކޮޕާޑެލްރޭ

ކޮޕާ ޑެލްރޭ: ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ސެލްޓަވިގޯ ސެމީއަށް

  • ސެލްޓަވިގޯއާ ވާދަކޮށް ފުރަތަމަ ލެގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރެއާލް ވަނީ ބަލިވެފަ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 18:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  4. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ


ރެއާލްއާ ދެކޮޅަށް ސެލްޓަވިގޯ ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ -- ބީބީސީ

ކޮޕާޑެލްރޭގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ސެލްޓަވިގޯ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

 

މުބާރާތުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މި ދެޓީމު ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސެލްޓަވިގޯ އަށް ސެމީން ޖާގަ ލިބުނީ ފުރަތަމަ ލެގުގެ ނަތީޖާއާއެކު 3-4 ގެ އެގްރިގޭޓުންނެވެ.

 

ސެލްޓަވިގޯ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ވެސް އެޓީމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފްގެ ވަކި ހިށަބަކުން ރެއާލް އިން ވަނީ މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާ ސެލްޓަވިގޯގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށްފައެވެ.

 

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ސެލްޓަވިގޯ އިންނެވެ. މި ލަނޑަކީ ރެއާލްގެ މިޑްފިލްޑަރު ޑެނިލޯ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. މި ލަނޑާއެކީ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ރެއާލްގެ މައްޗަށް ސެލްޓަވިގޯ ކުރީގައޮވެގެންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ރެއާލް އިން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއްވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. ރެއާލް އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރިސްތިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ލިބުނު ހިލޭޖެހުމަކުންނެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ރެއާލް އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ސެލްޓަވިގޯ އިން ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ލަނޑު ޖަހާ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު 85 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑެނިއެލް ވެސް އެވެ.

 

މެޗުގައި ރެއާލް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ލޫކަސް ވަޒްކޭޒް އެވެ. ކަރިމް ބެންޒެމާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ އިތުރުވަގުތުގެ ތެރޭގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ ލެގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައިވުމާއެކު ރެއާލް އަށް ވަނީ ސެމީގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް