23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ލަވްރަތްރީ

ލަވްރަތްރީ: މިހާތަނަށް ބޮލީވުޑްގައި ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު ޓްރެއިލާ ލޯންޗިން

  • މިފިލްމުން ފެނިގެންދާނީ ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރަފްވާ ފަންނާނުން
  • މިއީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 23:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް


ލަވްރަތްރީގެ ޓްރެއިލާއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުން -- ޓްވިޓަރ

ބޮލީވުޑުގެ ފަހުގެ ތާރީހުގައި އެއް ފަހަރާއި އެންމެ ގިނަ ސިޓީގައި ޓްރެއިލާ ލޯންޗިން ބޭއްވި ފިލްމަށް 'ލަވްރަތްރީ' ވެއްޖެއެވެ.

 

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު ޕްރޮޑަކްޓަޝަނުން އުފައްދާ މިފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އިންޑިޔާގެ 10 ސިޓީއެއްގައި އެއްފަހަރާ ވަނީ ލޯންޗްކޮށްފައެވެ.

 

އެގޮތުން ޓްރެއިލާ ލޯންޗިންއަށް ފަހު މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޓްރެއިލާ ބަލާފައެވެ. އަދި ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބުވެސް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

މިފިލްމުގެ ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އާޔުޝް ޝަރުމާ އާއި ވަރީނާ ހުސެއިންއެވެ. ސަލްމާން ޚާންއާއި އެކު އަލަށް ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވާ މި ދެތަރިންވެސް ވަނީ ލޯންޗިން އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

ނިރެން ބަޓް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ މިފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވަނީ އަބިރާޖް މިނަވާލާއެވެ. މިއީ އަބިރާޖް ޑައިރެކްޓްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމުވެސްމެވެ.

 

އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ މިފިލްމު ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނި އޮކްޓޯބަރ 5، 2018 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް