19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ލަވްރަތްރީ

ލަވްރަތްރީ: މިހާތަނަށް ބޮލީވުޑްގައި ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު ޓްރެއިލާ ލޯންޗިން

  • މިފިލްމުން ފެނިގެންދާނީ ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރަފްވާ ފަންނާނުން
  • މިއީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 23:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ލަވްރަތްރީގެ ޓްރެއިލާއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުން -- ޓްވިޓަރ

ބޮލީވުޑުގެ ފަހުގެ ތާރީހުގައި އެއް ފަހަރާއި އެންމެ ގިނަ ސިޓީގައި ޓްރެއިލާ ލޯންޗިން ބޭއްވި ފިލްމަށް 'ލަވްރަތްރީ' ވެއްޖެއެވެ.

 

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު ޕްރޮޑަކްޓަޝަނުން އުފައްދާ މިފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އިންޑިޔާގެ 10 ސިޓީއެއްގައި އެއްފަހަރާ ވަނީ ލޯންޗްކޮށްފައެވެ.

 

އެގޮތުން ޓްރެއިލާ ލޯންޗިންއަށް ފަހު މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޓްރެއިލާ ބަލާފައެވެ. އަދި ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބުވެސް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

މިފިލްމުގެ ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އާޔުޝް ޝަރުމާ އާއި ވަރީނާ ހުސެއިންއެވެ. ސަލްމާން ޚާންއާއި އެކު އަލަށް ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވާ މި ދެތަރިންވެސް ވަނީ ލޯންޗިން އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

ނިރެން ބަޓް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ މިފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވަނީ އަބިރާޖް މިނަވާލާއެވެ. މިއީ އަބިރާޖް ޑައިރެކްޓްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމުވެސްމެވެ.

 

އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ މިފިލްމު ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނި އޮކްޓޯބަރ 5، 2018 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް