16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ލަވްރަތްރީ

ލަވްރަތްރީ: މިހާތަނަށް ބޮލީވުޑްގައި ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު ޓްރެއިލާ ލޯންޗިން

  • މިފިލްމުން ފެނިގެންދާނީ ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރަފްވާ ފަންނާނުން
  • މިއީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 23:47 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ލަވްރަތްރީގެ ޓްރެއިލާއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުން -- ޓްވިޓަރ

ބޮލީވުޑުގެ ފަހުގެ ތާރީހުގައި އެއް ފަހަރާއި އެންމެ ގިނަ ސިޓީގައި ޓްރެއިލާ ލޯންޗިން ބޭއްވި ފިލްމަށް 'ލަވްރަތްރީ' ވެއްޖެއެވެ.

 

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު ޕްރޮޑަކްޓަޝަނުން އުފައްދާ މިފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އިންޑިޔާގެ 10 ސިޓީއެއްގައި އެއްފަހަރާ ވަނީ ލޯންޗްކޮށްފައެވެ.

 

އެގޮތުން ޓްރެއިލާ ލޯންޗިންއަށް ފަހު މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޓްރެއިލާ ބަލާފައެވެ. އަދި ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބުވެސް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

މިފިލްމުގެ ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އާޔުޝް ޝަރުމާ އާއި ވަރީނާ ހުސެއިންއެވެ. ސަލްމާން ޚާންއާއި އެކު އަލަށް ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވާ މި ދެތަރިންވެސް ވަނީ ލޯންޗިން އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

ނިރެން ބަޓް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ މިފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވަނީ އަބިރާޖް މިނަވާލާއެވެ. މިއީ އަބިރާޖް ޑައިރެކްޓްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމުވެސްމެވެ.

 

އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ މިފިލްމު ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނި އޮކްޓޯބަރ 5، 2018 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް