13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ލަވްރަތްރީ

ލަވްރަތްރީ: މިހާތަނަށް ބޮލީވުޑްގައި ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު ޓްރެއިލާ ލޯންޗިން

  • މިފިލްމުން ފެނިގެންދާނީ ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތަޢާރަފްވާ ފަންނާނުން
  • މިއީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 23:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  4. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  5. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  6. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ


ލަވްރަތްރީގެ ޓްރެއިލާއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދަނީ ލިބެމުން -- ޓްވިޓަރ

ބޮލީވުޑުގެ ފަހުގެ ތާރީހުގައި އެއް ފަހަރާއި އެންމެ ގިނަ ސިޓީގައި ޓްރެއިލާ ލޯންޗިން ބޭއްވި ފިލްމަށް 'ލަވްރަތްރީ' ވެއްޖެއެވެ.

 

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު ޕްރޮޑަކްޓަޝަނުން އުފައްދާ މިފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ އިންޑިޔާގެ 10 ސިޓީއެއްގައި އެއްފަހަރާ ވަނީ ލޯންޗްކޮށްފައެވެ.

 

އެގޮތުން ޓްރެއިލާ ލޯންޗިންއަށް ފަހު މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޓްރެއިލާ ބަލާފައެވެ. އަދި ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބުވެސް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ.

މިފިލްމުގެ ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އާޔުޝް ޝަރުމާ އާއި ވަރީނާ ހުސެއިންއެވެ. ސަލްމާން ޚާންއާއި އެކު އަލަށް ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވާ މި ދެތަރިންވެސް ވަނީ ލޯންޗިން އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

ނިރެން ބަޓް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ މިފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވަނީ އަބިރާޖް މިނަވާލާއެވެ. މިއީ އަބިރާޖް ޑައިރެކްޓްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމުވެސްމެވެ.

 

އަސަރުގަދަ ލޯބީގެ މިފިލްމު ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދަނި އޮކްޓޯބަރ 5، 2018 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް