19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ހަރުފަ ނިންދަވާ މީހެއް

ހަރުފަ ނިންދަވާ މީހެއްގެ ވާހަކަ އަޑު އެހިންތަ؟

  • 29 އަހަރުގެ ރެފިއާ އަތުގައި 13 ހަރުފަ އޮވޭ
  • އޭނާގެ އުއްމީދަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މިކަން ކުރުން
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 23:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


ރެފިއާ ހަރުފައެއް ނިންދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ރޮއިޓަރސް

އިޖިޕްޓް ޕްރިމިއަރ ރެޑް ސީ ރިސޯޓްސް އޮފް ޝަރްމް އަލް ޝެއިޙްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަމިއާ އެލް ރެފިއާ އަކީ ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަރުފަ ނިންދަވާ މީހެކެވެ.

ރެފިއާ މިގޮތަށް ހަރުފަ ނިންދަވާތާ 5 އަހަރުވެފައިވާއިރު އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އިންސާނުންނަށްވުރެ، ޖަނަވާރުންއާއި އޭނާ މާ ގާތް ކަމަށެވެ.

ހަރުފައަކީ ބިޔަ ބޮޑު އެއްޗަކަށްވާއިރު އޭތި ހިފުމާއި އެއެއްޗެހި ގެންގުޅުމުގެ އުކުޅުތައް ދަސްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރެފިއާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ރެފިއާ މިގޮތަށް ނަންނުގަތި ނިންދަވާތާ 5 އަހަރު

އޭނާ ހަރުފައިގައި ހިފާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހިފަނީ ނިގުލުގައި ކަމަށާއި އަދި މަޑު މަޑުން ކައިރި ކުރަމުންދާއިރު ހަރުފަ މަޑުމައިތިރި ކުރުމަށް އޭނާ ދެން ބޭނުންކުރާ އުކުޅަކީ އިންޑިއަން މިއުޒިކެވެ. އަދި ހަރުފައިގެ ބޯ އޭނާގެ ނިއްކުރީގައި ޖެއްސުމުގެ ކުރިން ވަގުތުން ހަރުފައިގެ ލޮލަށް ބެލުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން ބިންމަތީގައި ބާއްވައެެވެ. އެއަށްފަހު ހަރުފައަށް ނިދޭގޮތްވެއެވެ.

29 އަހަރުގެ ރެފިއާ އަތުގައި 13 ހަރުފަ އޮންނައިރު އޭނާގެ އުއްމީދަކީ އަހަރުތަކަކަށްފަހު އިޖިޕްޓުގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފަތުރުވެރިކަމާއި އެކު 'ސްނޭކް ޗާމިން'ވެސް މަޝްހޫރުވެގެންދާނެ ދުވަހަކަށެވެ.

ޝަރްމް އަލް ޝެއިޙްގައި ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ހަލުވިކަމާއި އެކު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރައިގެން އަންނަ ތަނަކަށްވާއިރު، އިޖިޕްޓްގައި އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ހަތަރު ވަނަ ތަނަކަށް ޝަރްމް އަލް ޝެއިޙް ވަނީ ވެފައެވެ.

ރަފެއާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ދެކޭ ހުވަފެނަކީ އިޖިޕްޓުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ދުވަހަކަށެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް