26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ހަރުފަ ނިންދަވާ މީހެއް

ހަރުފަ ނިންދަވާ މީހެއްގެ ވާހަކަ އަޑު އެހިންތަ؟

  • 29 އަހަރުގެ ރެފިއާ އަތުގައި 13 ހަރުފަ އޮވޭ
  • އޭނާގެ އުއްމީދަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މިކަން ކުރުން
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 23:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  6. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  7. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް
  8. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް


ރެފިއާ ހަރުފައެއް ނިންދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ރޮއިޓަރސް

އިޖިޕްޓް ޕްރިމިއަރ ރެޑް ސީ ރިސޯޓްސް އޮފް ޝަރްމް އަލް ޝެއިޙްގައި މަސައްކަތްކުރާ އަމިއާ އެލް ރެފިއާ އަކީ ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހަރުފަ ނިންދަވާ މީހެކެވެ.

ރެފިއާ މިގޮތަށް ހަރުފަ ނިންދަވާތާ 5 އަހަރުވެފައިވާއިރު އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އިންސާނުންނަށްވުރެ، ޖަނަވާރުންއާއި އޭނާ މާ ގާތް ކަމަށެވެ.

ހަރުފައަކީ ބިޔަ ބޮޑު އެއްޗަކަށްވާއިރު އޭތި ހިފުމާއި އެއެއްޗެހި ގެންގުޅުމުގެ އުކުޅުތައް ދަސްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރެފިއާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ރެފިއާ މިގޮތަށް ނަންނުގަތި ނިންދަވާތާ 5 އަހަރު

އޭނާ ހަރުފައިގައި ހިފާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހިފަނީ ނިގުލުގައި ކަމަށާއި އަދި މަޑު މަޑުން ކައިރި ކުރަމުންދާއިރު ހަރުފަ މަޑުމައިތިރި ކުރުމަށް އޭނާ ދެން ބޭނުންކުރާ އުކުޅަކީ އިންޑިއަން މިއުޒިކެވެ. އަދި ހަރުފައިގެ ބޯ އޭނާގެ ނިއްކުރީގައި ޖެއްސުމުގެ ކުރިން ވަގުތުން ހަރުފައިގެ ލޮލަށް ބެލުމަށްފަހު މަޑުމަޑުން ބިންމަތީގައި ބާއްވައެެވެ. އެއަށްފަހު ހަރުފައަށް ނިދޭގޮތްވެއެވެ.

29 އަހަރުގެ ރެފިއާ އަތުގައި 13 ހަރުފަ އޮންނައިރު އޭނާގެ އުއްމީދަކީ އަހަރުތަކަކަށްފަހު އިޖިޕްޓުގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފަތުރުވެރިކަމާއި އެކު 'ސްނޭކް ޗާމިން'ވެސް މަޝްހޫރުވެގެންދާނެ ދުވަހަކަށެވެ.

ޝަރްމް އަލް ޝެއިޙްގައި ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ހަލުވިކަމާއި އެކު ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރައިގެން އަންނަ ތަނަކަށްވާއިރު، އިޖިޕްޓްގައި އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ހަތަރު ވަނަ ތަނަކަށް ޝަރްމް އަލް ޝެއިޙް ވަނީ ވެފައެވެ.

ރަފެއާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ދެކޭ ހުވަފެނަކީ އިޖިޕްޓުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ދުވަހަކަށެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް