15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17

ކަސްޓަމްސް

ބަނގުރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ޤާނޫނެއް ހެދުމުގެ މަސއްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

  • މަޖިލީސް ހުޅުވުމުން މިދައުރުގެ ތެރޭގައި އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ
  • މިއަދު މިކަންތައް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ވެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 18:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
  2. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  3. ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އިންޑިއާއަށް ގޮސް، ސިއްހީކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މެޑިކަލް ވިސާއަށް ބަދަލުކޮށްދެނީ!
  4. މިހާރު އައްޔަން ކޮށްފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް: ސިރާޖް
  5. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި
  6. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހްމާލުން ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަންފަށައިފި
  7. ނާޒިމް ބޭނުންވަނީ އަނިޔާ ދިން މީހުނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން
  8. ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ދިވެހިން ތާށިވެފައި!


ހޯމް މިނިސްޓަރ އަޒްލީން އަހުމަދު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖެއިން ބަނރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ޚާއްސަ ޤާނޫނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

އަސިކުޑާ ވޯލްޑް އިފްތިތާހުކުރުމާއި ބައިންލް އަގްވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަސްޓަމްސްގައި ބޭއްވި ހަފްލަގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަޒްލީން ވިދާޅުވީ މަސްތުވާ ތެކއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަނގުރަލުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުން އެ ޤާނޫނުގައި ގާނޫނީ އުނިކަމެއް ހުރުމުން ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންދަނީ ބަނގުރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ޚައްސަ ޤާނޫނެއް ހަދަމުން ކަމަށެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތި މަނާކުރާ ގާނޫނުގައި ބަނގުރަލުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުން މިއަދު މިކަންތައް ވެސް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ވެފައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މިނިސްޓަރު އަޒްލީން ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަނީކީ ހަމައެކަނި ހިކި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށާއި މަސްތުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ހަރާމް އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެއްގައި ބަނގުރާ ފެނުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އަޒްލީން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހުޅުވުމުން މިދައުރުގެ ތެރޭގައި އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެހިސާބުން ބަނގުރާ އެތެރެ ކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑެތި އަދަބުތައް ދެވިގެން ދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް