25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ގެސްޓް ހައުސް މޯލްޑިވްސް

ގެސްޓް ހައުސް މޯލްޑިވްސް އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

 • ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮގަސްޓް 20 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުޥާލާފައި
 • ލިސްޓް ކުރެވިގެންދާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ 100 ގެސްޓް ހައުސްތައް
 • މިއީ ގޭޓް އަވޭސްގެ ފަރާތުން ގެސްޓް ހައުސް މޯލްޑިވްސް މެގަޒިން ނެރޭ ފަސް ވަނަ ފަހަރު
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 11 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 12:50 | |

މަގުބޫލް

 1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
 4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 5. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
 6. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
 7. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
 8. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން


ގެސްޓް ހައުސް މޯލްޑިވްސް މެގަޒިން އެންޑޯޒް ކޮށްފައިވަނީ ގެސްޓް ހައުސް އެސޯޝިއޭޝަންގެ ފަރާތުން -- އާކައިވް

ގެސްޓް ހައުސް މޯލްޑިވްސް މެގަޒިން އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ގެޓް އަވޭސް އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ފަހަރު ގެސްޓް ހައުސް މޯލްޑިވްސް މެގަޒިން އެންޑޯޒް ކޮށްފައިވަނީ ގެސްޓް ހައުސް އެސޯޝިއޭޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ. ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ކަރަމް ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ގެޓް އަވޭސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަނީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގެޓް އަވޭސްގެ މޭކެޓިންގ އެގްޒެކްޓިވް އައިމިނަތު ރީޝާ ވިދާޅުވީ މެގަޒިންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮގަސްޓް 20 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މެގަޒިންގައި ލިސްޓް ކުރެވިގެންދާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ 100 ގެސްޓް ހައުސްތައް އެކަނި ކަމަށް ރީޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެސްޓް ހައުސް މޯލްޑިވްސް މެގަޒިން އަށް ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ހިލޭ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭއިރު މި މެގަޒިން ހިލޭ އެކި ގެސްޓް ހައުސްތަކަށާއި އެކި ފަރާތްތަކަށް ލިބެގެންދާނެ ކަމަށް ގެޓް އަވޭސް އިން ބުންޏެވެ. އަދި ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި އޮންނަ އެކި ފެއަރތަކުގައި ވެސް މި މެގަޒިން ޑިސްޕްލޭ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ގެޓް އަވޭސްގެ ފަރާތުން މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ގެސްޓް ހައުސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވި ނަމަވެސް މި އަހަރު އެ ކޮންފަރެންސް ނުބާއްވާން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދުވަސް ކައިރިވެފައި އޮތުމާއި ކޮންފަރެންސް ބާއްވާނެ ތަނެއް ހޯދުމުގެ ދަތިވުމުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.   

މިއީ ގޭޓް އަވޭސްގެ ފަރާތުން ގެސްޓް ހައުސް މޯލްޑިވްސް މެގަޒިން ނެރޭ ފަސް ވަނަ ފަހަރެވެ.

ރާއްޖޭގައި 630 އަށްވުރެ ގިނަ ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަމުންދެއެވެ.

  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް