19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ބޮލީވުޑް

ނިހާ ދޫޕިއާ އާއި ފިރިމީހާ ރާއްޖޭގައި!

  • ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ "ސިއްރު ފެންފުށީ" ރިސޯޓްގައި
  • މި ދެ މީހުން ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އިންސްޓަގްރާމްގައި ވަނީ ހިއްސާ ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 12:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި ފިރިމީހާ އަންގަދު ބޭދީ -- ގޫގުލް

ކުރީގެ މިސް އިންޑިއާ އަދި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަންގަދް ބޭދީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

 މި ޖޯޑު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ "ސިއްރު ފެންފުށީ" ރިސޯޓްގައެވެ.

ނޭހާ ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެ ދެ މީހުން ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

 ނޭހާ އާއި އަންގަދް ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކައިވެނި ކުރިތާ މާ ގިނ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ މި ޖޯޑު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު ނޭހާ އިނނީ ބަލިވެ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

 ނޭހާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކަށް ބަލާއިރު "ސިންގް އިޒް ކިންގް"، ހިންދީ މީޑިއަމް" އަދި "ތުމާރީ ސުލޫ" ގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ފިލްމްތައް ހިމެނެއެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ސަޕޯޓިންގ ރޯލްތައް ކުޅޭ ނޭހާ ދެން ފެނިގެންދާނީ ކާޖޮލްގެ "ހެލިކޮޕްޓަރ އީލާ" އިންނެވެ.

 އަންގަދް ބޭދީ ވަނީ "އެފް.އޭ.އެލް.ޓީ.ޔޫ"، "ޕިންކް" އަދި "ޑިއަރ ޒިންދަގީ" އިން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. އަންގަދް އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ސްޕޯޓްސް ބައޯޕިކް "ސޫރްމާ" އިންނެވެ. އޭނާ އާންމު ގޮތެއްގައި ކުޅެނީ ނެގެޓިވް ރޯލްތަކެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް