20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ނިހާ ދޫޕިއާ އާއި ފިރިމީހާ ރާއްޖޭގައި!

  • ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ "ސިއްރު ފެންފުށީ" ރިސޯޓްގައި
  • މި ދެ މީހުން ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އިންސްޓަގްރާމްގައި ވަނީ ހިއްސާ ކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 12:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި ފިރިމީހާ އަންގަދު ބޭދީ -- ގޫގުލް

ކުރީގެ މިސް އިންޑިއާ އަދި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަންގަދް ބޭދީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

 މި ޖޯޑު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ "ސިއްރު ފެންފުށީ" ރިސޯޓްގައެވެ.

ނޭހާ ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެ ދެ މީހުން ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

 ނޭހާ އާއި އަންގަދް ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކައިވެނި ކުރިތާ މާ ގިނ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ މި ޖޯޑު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު ނޭހާ އިނނީ ބަލިވެ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

 ނޭހާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކަށް ބަލާއިރު "ސިންގް އިޒް ކިންގް"، ހިންދީ މީޑިއަމް" އަދި "ތުމާރީ ސުލޫ" ގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ފިލްމްތައް ހިމެނެއެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ސަޕޯޓިންގ ރޯލްތައް ކުޅޭ ނޭހާ ދެން ފެނިގެންދާނީ ކާޖޮލްގެ "ހެލިކޮޕްޓަރ އީލާ" އިންނެވެ.

 އަންގަދް ބޭދީ ވަނީ "އެފް.އޭ.އެލް.ޓީ.ޔޫ"، "ޕިންކް" އަދި "ޑިއަރ ޒިންދަގީ" އިން ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. އަންގަދް އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ސްޕޯޓްސް ބައޯޕިކް "ސޫރްމާ" އިންނެވެ. އޭނާ އާންމު ގޮތެއްގައި ކުޅެނީ ނެގެޓިވް ރޯލްތަކެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް