23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ޒިމްބާބުވޭގެ އިންތިޚާބު

ޒިމްބާބުވޭގެ އިންތިޚާބު: އެމްޑީސީން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

  • މައްސަލައިގައި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭ
  • ނަންގަގްވާ ހުވާކުރެއްވުން ވަނީ މަޑުޖެހިފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 07:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
  8. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!


އެމްޑީސީގެ ވަކީލުން މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ހިއްޕަވައިގެން ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ -- އަލްޖަޒީރާ

ޒިމްބާވޭގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކޮށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހުކުރު ދުވަހު މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މޫވްމަންޓް ފޯ ޑިމޮކްރަޓިކް ޗޭންޖް (އެމްޑީސީ) އިއްތިހާދުން ބުނެފައި ވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުުވާލައި މިހާރު ހުންނެވި ރައީސް އަދި ޒަނޫ-ޕީއެފް ޕާޓީގެ ރައީސް އެމަރސަން ނަންގަގްވާއަށް ނަތީޖާ ފަހިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނީ ޓީމުން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދައިފި. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަ އޮތް ރަނގަޅު މައްސަލައެއް އަދި މިސްރާބެއް،" އެމްޑީސީގެ ލީޑަރ އަދި އިދިކޮޅު މައި ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރެއްވި ނެލްސަން ޗެމީސާ ޓްވިޓަރގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ވެރިރަށް ހަރާރޭގައި ހުންނަ ދުސްތޫރީ ކޯޓަށް މައްސަ ވެއްދުމަށް އެމްޑީސީގެ ވަކީލުން ވަޑައިގެންފައި ވަނީ ޕްލާސްޓިކް ފޮށިފޮށި ފުރައި ޑޮކިއުމެންޓް ހިފައިގެންނެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓާލާނީ މިގައުމު މިނިވަންކޮފައި" އެމްޑީސީގެ ޗީފް އިލެކްޝަން އޭޖެންޓް ޖޭމްސަން ޓިމްބާ ކޯޓު ބޭރުގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒިމްބާބުވޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލީ މީހުންގެ 50.8 އިންސައްތަ ވޯޓާ އެކު މިހާރުގެ ރައީސް އެމަރސަން ނަންގަގްވާ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗެމީސާއަށް ލިބިވަޑަައިގެންްފައި ވަނީ 44.3 އިންސައްތަ ވޯޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް