22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ޓީޗަރ ހައްޔަރު ކުރުން

ދަރިވަރުގެ ބަދަލުގައި ޓެސްޓް ހެދި ޓީޗަރު ހައްޔަރު ކޮށްފި

  • ޓީޗަރު މިހާރުވީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު 03:10 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


ހައްޔަރު ކުރި ޓީޗަރު (ކ) އަދި އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ބުރުންޑީގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ -- ބީބީސީ

އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ބުރުންޑީގައި ދަރިވަރުގެ ބަދަލުގައި ޓެސްޓް ހެދުމުން ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ ބެންޖާމިން މަނިރަންބޯނާ ބުނީ އޭނާ ޓެސްޓް ހެދީ ދަރިވަރު ޔުނިވާސިޓީއަށް ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުންވެފައި ހުރިލެއް ބޮޑުކަމުން ކަމަށެވެ. ސިފައިން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ދަރިވަރުގެ ޓެސްޓް ހެދީ އޭނާ އަކީ ސުލްހަ ގާއިމްކުރާ ފޯސްގައި ސޯމާލިއާއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދަރިވަރަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ސިފައިންގެ މީހާ އޭނާއަށް ބޮޑު އަގެއް ދިނުމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގައުމުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ މަނިރަންބޯނާ އެގޮތަށް ދަރިވަރުންގެ ޓެސްޓް ހެދި ފުރަތަމަ ފަހަރު ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ އެގޮތަށް އެތައް ކުދިންގެ ޓެސްޓް ހަދާފައި ވާކަމުގެ އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށާއި އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަނިރަންބޯނާ މިހާރުވީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން އެމައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު ފަރާތްތައް ވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް