18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ފަލަސްތީނުގެ މަޝްރަހު

ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ކަމަށް ކޮލަމްބިއާ އިން ބަލައިގަނެފި

  • ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ކަމަށް ކަޑައެޅީ ވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހުވަގުތު
  • އެ ނިންމުމަކީ ސައްހަ ނިންމުމެއްކަމަށް އައު ރައީސް އިވާން ޑުކިއު ވިދާޅުވި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 10 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 19:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!


ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ކަމަކަށް އިޒްރާއިލް އާއި އެގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެކުވެރިޔާ، އެމެރިކާ ގަބޫލެއް ނުކުރޭ -- އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ބައްރުގައި އޮންނަ ކޮލަމްބިއާއިން ބަލައިގަނެފިއެވެ.

ކޮލަމްބިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ނިންމުން ރައީސް ހުއާން މެނުއަލް ސަންތޯސް ނިންމާފައިވަނީ އޭނާގެ ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައި ކަމަށެވެ. އައު ރައީސް ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމުގެ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ކުރިން ނިންމައިފައިވާ އެ ނިންމުމަކީ ސައްހަ ނިންމުމެއްކަމަށް އައު ރައީސް އިވާން ޑުކިއު ވިދާޅުވިއެވެ. ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ކަމަށް ބަލައިގަތް ލިޔުމުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ސޮއިކުރައްވާފައި ވަނީ ސަންތޯސްގެ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މާރިއާ އެންޖެލާ ހޮލްގުއިންއެވެ. އަދި އެ ލިޔުން ވަނީ އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ފަލަސްތީނުގެ އެމްބަސީއާ ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.

އާ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކާލޯސް ހޮލްމްސް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން، ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕްރެކްޓިސް އަށް ބަލައި، ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ގާނޫނާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން އަމަލު ކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަންދޭ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ގާތް ގައުމެއް ކަމަށްވާ ކޮލަމްބިއާ އިން ކުރިން ދިޔައީ އިޒްރޭލާ ވެސް ގާތްކަން ބާއްވަމުންނެވެ. އިޒްރާއިލުން ވަނީ ކޮލަމްބިއާގެ ނިންމުމާ ދޭތެޜޭ ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ ނިއްމުން އަލުން މުރާޖާކޮށް ބަދަލު ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް