20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އިންޑިޔާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް

އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރަނީ

  • ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކީ އަބޫދާބީގެ ވަލީއަހުދު ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދް
  • މިއަދަކީ އިންޑިޔާގައި ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ތަބާވާން ފެށި ދުވަސްވެސްމެ
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 15:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


މިއަދަކީ އިންޑިޔާގައި ޤާނޫނު އަސާސީއެއް އެކުލަވާލިތާ 67 އަހަރު ފުރުނު ދުވަސް -- ގޫގުލް

އިންޑިޔާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކަށް އަބޫދާބީގެ ވަލީއަހުދު ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޒައިދް އަލް ނަޙްޔާން އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އިންޑިޔާގެ 68 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް މިއަދު އެޤައުމުގައި ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، މިއަދަކީ އެޤައުމުގައި ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ތަބާވާން ފެށިތާ 67 އަހަރު ފުރުނު ދުވަސްވެސްމެއެވެ. 1950 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އަހަރު ފުރުމާ، ޖުމްހޫރީ ދުވަސް އެޤައުމުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޕެރޭޑު މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އިންޑިޔާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ޕެރޭޑު ފަށާފައިވާއިރު، ޕެރޭޑުގެ އިތުރުންވެސް ސަޤާފީ އެތަކެއް ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އިންޑިޔާގެ އާރާއި ބާރުގެ އިތުރުން އެޤައުމުގެ ސަޤާފަތް ޕެރޭޑުގައި ގެންދަނީ ދައްކާލަމުންނެވެ.

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޕެރޭޑު ކުރިއަށްދާ ވަގުތު ނިއުދިއްލީގެ އިތުރުންވެސް އެޤައުމުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވަނީ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެޤައުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތެއް ކަމަށްވާ "ލަޝްކަރޭ-ޠައިބާ" އިން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ޙަމަލާދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިންޑިޔާގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރްޖީގެ އިތުރުން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީ ވަނީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް