23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ-ނިކް ޖޯނަސް

ޕްރިޔަންކާއާއި އެންގޭޖްވިކަން ނިކް ޖޮނަސް ކަށަވަރުކޮށްދީފި

  • މިދެމީހުން އެންގޭޖްވެފައިވާ ކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި
  • އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 10 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 16:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއާއި ނިކް ޖޮނަސް -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޮނަސްއާއި ދެމީހުންގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު މީޑިޔާގައި އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ އެއް ވާހަކައެވެ.

ދާދި ފަހުން ޕްރިޔަންކާގެ އުފަންދުވަހު މި ދެމީހުން އެންގޭޖްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައިވާއިރު، މި ދެމީހުންގެ ފަރާތުން މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް 25 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޮނަސްވަނީ މިދެމީހުން އެންގޭޖްވެފައިވާ ކަން ކަށްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ޔޫއެސް ވީކްލީން މިކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު ނިކްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޭނުން ދަނީ މިކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ. ނިކްގެ އަމިއްލަ ޕާފިއުމް ލޯންޗިން އިވެންޓްގައި މީޑިއާއި ވާހަކަދައްކަމުން ނިކް ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ހުވަފެނަކީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަމިއްލަ އާއިލާއެއް އޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި އުއްމީދުކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަަމަވެސް އަދި ވަކި ތާރީހެއް ކަނޑަނާޅާ ކަމަށް ނިކް ބުންޏެވެ.  

ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ކަމަށްވާ ބާރަތު ކުޅުމަށް އެއްބަސްވުމަށްފަހު އެފިލްމުވެސް ދޫކޮށްލާފައެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި ނިންމަން ޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން ނިކްއާއި ޕްރިޔަންކާގެ ކައިވެނި ވަރަށް އަވަހަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް