18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 06 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ޗައިނާ- އޭޝިއަން އެކްސްޕޯ

ޗައިނާ-އާސިއާން އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

  • އޮގަސްޓްމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 10 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 15:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ސީއޯޓީޓީއެމް 2017 ފެއަރގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

ޗައިނާ- އާސިއާން އެކްސްޕޯ ޓުއަރިޒަމް އެގްޒިބިޝަން 2018ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް މާރކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީން އާންމުކުރި ސާރކިއުލާރއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއެގްޒިބިޝަންގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އޮގަސްޓްމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކޯ-އެގްޒިބިޓަރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރިސޯޓްތަކާއި ހޮޓެލްސް، ފޮރިން ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް އަދި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ 1،060 ޑޮލަރެވެ. މީގެ އިތުރުން ގެސްޓްހައުސް، ޕިކްނިކް އައިލެންޑް، ސަފާރީ އުޅަނދު، ޑައިވް އޮޕަރޭޓާސް، ލޯކަލް ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް، ޓްރާންސްފަރ އެޖެންޓުންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ އަކީ 530 ޑޮލަރު ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބުންޏެވެ.

ޗައިނާ- އާސިއާން އެކްސްޕޯ އޮންނާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 26 އިން 28އަށް ޗައިނާގެ ގުއިލިން ގުއާންގްޒީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އެންޑް އެގްޒިބިޝަން ސެންޓަރުގައެވެ.

މި އެގްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް ޕާޓްނަރުންނަށް ވަން-ޓު-ވަން މީޓިންއާއި އަދި ދާއިރާގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތަކާއި އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ބައްދަލުވާނެ ތަނެކެވެ. އަދި ދެ ދުވަސް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާއިރު 800 އަށްވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން ދުނިޔޭގެ 64 ގައުމަކުން ބައިވެރިވާނެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ 6000 އަށްވުރެ ގިނަ ތަޖްރިބާކާރުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

އަދި އެގްޒިބިޝަންގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ 60 އަށްވުރެ ގިނަ މީޑިޔާއިން ކަވަރ ކުރާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު މާރކެޓެއް އޮތް ޗައިނާއިން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށްވެސް ވަނީ ތިން ލައްކަ ހަހާސް ފައްސަތޭކަ ތިރީސް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް