11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 03 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

ރަޔަން އެއަރލައިން

ރަޔަން އެއަރލައިންގެ މުވައްޒަފުންގެ މުޒާހަރާއަށް އަދިވެސް ހައްލެއް ނުލިބޭ!

 • މުޒާހަރަ ކުރަނޯ ލިބޭ މުސާރަ ކުޑަވުމުންނާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ބުނެ
 • މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އެ އެއަރލައިން އިން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނޭ
 • އެއަރލައިންގެ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާ ކުރާތާ ދެ މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 12:28 | |

މަގުބޫލް

 1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
 2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
 3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
 4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
 5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
 6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
 7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
 8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ރިޔަން އެއަރލައިންގެ ފްލައިޓްތަކެއް -- ގޫގުލް

ރަޔަން އެއަރލައިންގެ މުވައްޒަފުންގެ މުޒާހަރާއަށް އަދިވެސް ހައްލެއް ނުލިބެ އެވެ.

ރަޔަން އެއަރލައިންގެ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދަނީ އެ އެއަރލައިނުންދޭ މުސާރަ ކުޑަވުމުންނާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ރަޔަން އެއަރލައިންގެ ކެބިން ކުރޫން މުޒާހަރާ ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ އެއަރލައިންގެ 600 ފްލައިޓް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ. އޭރު މުޒާހަރާ ކުރި ކެބިން ކުރޫންނަކީ ބެލްޖިއަމް، ޕޯޗުގަލް އަދި ސްޕެއިންގައި ތިބި ކްރޫއިންނެވެ.

މިފަހަރު ރަޔަން އެއަރލައިންގެ ޕައިލެޓުންތަކެއް ޔޫރަޕްގެ ފަސް ޤައުމެއްގައި މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. 24 ގަޑިއިރަށް ކުރަން ނިންމާފައިވާ މުޒާހަރާގައި ޖަރުމަންވިލާތާއި ސުވެޑެންއާ ނެދަލެންޑްސްއާ ބެލްޖިއަންގެ އިތުރުން އަޔަލެންޑްގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން 50,000 ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަނީ ރަޔަން އެއަރލައިންގެ 400 ފްލައިޓް އެކަމާއި ގުޅިގެން ކެންސަލްވާނެކަން އަންގާފައެވެ.

ރަޔަން އެއަރލައިން އިން ބުނަމުން ގެންދަނީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އެ އެއަރލައިން އިން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ.

ޑަޓްޗް ކޯޓުން ވަނީ ރަޔަން އެއަރލައިންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބަލައިނުގެންފައެވެ. އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ރަޔަން އެއަރލައިންގެ ފަރާތުން އެދެފައިވަނީ ނެދަލޭންޑްސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕައިލެޓުން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވުން ހުއްޓުވުމަށް އެދިފައެވެ.

ރަޔަން އެއަރލައިންގެ ފަރާތުން އިތުރަށް ބުނީ މިހާރު ވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު މުސާރައެއް ލިބޭ ކަމަށާއި ކޮންމެ މަހަކު 14 ދުވަސް އޮފް ޑޭގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ކަމަށެވެ.

އެ އެއަރލައިންގެ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާ ކުރާތާ ދެ މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް