18 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 09 މުލަ
11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:01
އަސްރު 15:27
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:04
ފަތިސް 04:47

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް

އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް ދޭ އެހީތައް ކުޑަކުރަނީ

  • އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީ މަދު ކުރުމުގެ ގަރާރުގައި ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރައްވާނެ
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 14:22 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  3. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  4. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު
  5. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  6. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިހެއުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
  7. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  8. އިމާރަތްކުރި ކުންފުނިން ހުއްދަ ވެސް ނަގާފަ އެއް ނެތް، ބޯޑް ވެސް ނަގާފައި ވަނީ އެހެންކަމަކަށް: ސިޓީ ކައުންސިލް


އދ. ގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

އެމެރިކާ އިން އދ. ފަދަ ޖަމާއަތްތަކަށް ހަރަދުކުރާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

 

ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ އެ ނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ "އޯޑިޓިންގ އެންޑް ރެޑިއުސިންގ ޔޫއެސް ފަންޑިންގ އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަންސް" ގެ ނަމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އަމުރުގެ ދަށުން، ވަކި ގިންތިތަކަށް ނުފެތޭ ޖަމާއަތްތަކަށާއި މަޝްރޫއުތަކަށް ދޭ ފައިސާގެ އަދަދު މަދުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަރާރުތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

 

މި އަމުރުގައި ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ފަލަސްތީނު ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން، ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ކަމަށް ވަކާލާތުކުރާ ނުވަތަ އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ޖަމާއަތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓޭނެ އެވެ. މި ލިސްޓްގައި ޕަލެސްޓައިން ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެލްއޯ)، އިރާނާއި ނޯތު ކޮރެއާ ބަލައިގަންނަ ޖަމާއަތްތައް ވެސް ހިމަނާފައި ވެއެވެ.

 

އދ. ގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު، ޕޮޕިއުލޭޝަން ފަންޑް އަދި ޕީސްކީޕިންގ ފޯސް މި އަމުރުގައި ހިމަނާފައިވާ އިރު، މި އިދާރާތަކަށް ހަރަދުކުރާ ފައިސާގެ މިންވަރު 40 އިންސައްތަ ކުޑަކުރެވޭނެ އެވެ. މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން، އދ. އިން 16 ގައުމެއްގައި ހިންގާ ސަލާމަތީ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާނެ އެވެ.

 

ޓްރަމްޕް ވަނީ އދ. އަކީ މީހުން މަޖާކޮށްލުމަށްދާ ކްލަބެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް