18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ކަރެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލާން ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

 • ރަޖިސްޓްރީ ނުވާތާ 15 ދުވަސްވެފައިވޭ
 • ގައިދީންނާއި އޮފިސަރުން ވެސް ރަޖިސްޓްރީ ނުވޭ
 • ޝަކުވާތައް އިލެކްޝަނަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 10 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 11:39 | |

މަގުބޫލް

 1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
 2. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
 3. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
 4. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
 5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
 6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
 7. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
 8. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް


ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް އޮފިސަރުން -- އަވަސް

ގައިދީންނާއި ގޭ ބަންދުގައި ތިބި މީހުނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އޮފިސަރުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކައި ކުންފުނިތަކާއި އެހެނިހެން އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވޯޓުލުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމު ރަޖިސްޓްރީ ނުވާތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ވަނީ އީސީގެ މެމްބަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އީސީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، މީޑިއާތަކަށް މައުލުމާތު ދެއްވަމުން މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) ގެ ފަރާތުން އައިމިނަތު ނާދިރާ ވިދާޅުވީ ކަރެކްޝަނުން ފުރިހަމަ ކުރި ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުތައް އީސީއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރި ފޯމުތައް ވެސް އީސީއަށް ލިބިފައި ނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ނާދިރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މީގެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކީ [ގާއިދީން/ ގޭ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން] އަމިއްލައަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން، އެ ބޭފުޅުން ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ދެއްވަންޖެހޭނީ އެ މުއައްސަސާއަށް،" ނާދިރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ގޭ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނެވި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ކަމަށާއި ވޯޓުލުމަށް ފޯމު ފުރިތާ ހަތަރު ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގައިދީންނާއި ޖަލު އޮފިސަރުން ފޯމު ފުރިތާ 15 ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށް މަހުލޫފު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އަހުމަދު ލުގުމާނަށް ގުޅާލުމުން އޭނާ ފޯނު ނުނަންގަވާތީ، އެ ސާވިސްގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް