20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ކަރެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ވޯޓުލާން ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

 • ރަޖިސްޓްރީ ނުވާތާ 15 ދުވަސްވެފައިވޭ
 • ގައިދީންނާއި އޮފިސަރުން ވެސް ރަޖިސްޓްރީ ނުވޭ
 • ޝަކުވާތައް އިލެކްޝަނަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 10 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 11:39 | |

މަގުބޫލް

 1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
 2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
 3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
 4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
 5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
 6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
 7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
 8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް އޮފިސަރުން -- އަވަސް

ގައިދީންނާއި ގޭ ބަންދުގައި ތިބި މީހުނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އޮފިސަރުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކައި ކުންފުނިތަކާއި އެހެނިހެން އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވޯޓުލުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމު ރަޖިސްޓްރީ ނުވާތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ވަނީ އީސީގެ މެމްބަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އީސީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، މީޑިއާތަކަށް މައުލުމާތު ދެއްވަމުން މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) ގެ ފަރާތުން އައިމިނަތު ނާދިރާ ވިދާޅުވީ ކަރެކްޝަނުން ފުރިހަމަ ކުރި ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމުތައް އީސީއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރި ފޯމުތައް ވެސް އީސީއަށް ލިބިފައި ނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ނާދިރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މީގެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކީ [ގާއިދީން/ ގޭ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން] އަމިއްލައަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން، އެ ބޭފުޅުން ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ދެއްވަންޖެހޭނީ އެ މުއައްސަސާއަށް،" ނާދިރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ގޭ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނެވި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ކަމަށާއި ވޯޓުލުމަށް ފޯމު ފުރިތާ ހަތަރު ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގައިދީންނާއި ޖަލު އޮފިސަރުން ފޯމު ފުރިތާ 15 ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށް މަހުލޫފު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އަހުމަދު ލުގުމާނަށް ގުޅާލުމުން އޭނާ ފޯނު ނުނަންގަވާތީ، އެ ސާވިސްގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް