18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

އިބޫ އާއި ފައިސަލް އަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް އައިޝާ އދ. އަށް

  • މި ދަތުރުގައި އދ. ގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ
  • ކޯލިޝަންގެ ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން ވެސް މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 08:15 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  3. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  4. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  8. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް


ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އައިޝާ އދ. އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ -- އާކައިވް

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި ރަނިންގ މޭޓް ފއިސަލް ނަސީމަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ އާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ޓީމު އދ. އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

އދ. އަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އައިޝާ ވިދާޅުވީ މި ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން ވެސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަހުގެ މި ދަތުރުގައި އދ. ގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އައިޝާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިޝާ އިސްނަންގަވައިގެން ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންމޭޓަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެއެވެ. އައިޝާގެ ފިރިކަލުން ގާސިމްއަކީ އދ. މާމިނގިލީ ބޭފުޅެކެވެ. 

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިންމޭޓަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް އައިޝާ ވަނީ މި ހަފްތާގައި ލ. އަތޮޅަށް ވެސް ދަތުރުކުރައްވާފައެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި އެކަން ކަމަށް ގެނެސްދޭނެ ހައްލުތައް ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރަށްރަށުގެ އަންހެން ބޭފުޅުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވައި އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މި ދަތުރުތަކުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އަލީ ސާލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް