23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އެމްޑީޕީއަށް ހަމަލާ ދިނުން

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގެ އެމްޑީޕީ އޮފީހަށް ހަމަލާދީ، ދެެ ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދީފި

  • ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 10 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު 00:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގެ އެމްޑީޕީ އޮފީހަށް ހަމަލާދީ، ދެެ ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދީފި -- ޓްވިޓަރ

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ އޮފީހަށް ތޫނު ހަތިޔާރާ އެކު ބަޔަކު ވަދެ ތަނަށާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ދީފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ބަޔަކު ވަދެ، އޮފީހުގައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެތަނުން އެއް ޒުވާނެއްގެ ގައިގައި ދަނގަޑުބުރިން ތަޅައި މާރާމާރީ ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި އެ މީހުން ވަނީ އޮފީހުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމާއި ހަރުމުދާތައް އެއްކޮށް ސުންނާފަތި ކޮށްފައި ކަމަށާއި އެތަކެތީގެ އަގު ދެ ލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދިހަ ވަރަކަށް މީހުން ވަދެ ދިން އެ ހަމަލާގައި މޫނު ނިވާނުކޮށް ހުރީ އެންމެ ތިން މީހުން ކަމަށް ވެސް އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މޫނު ނިވާނުކޮށް ހުރި މީހުންނަކީ ކާކުކަން ބައެއް މީހުންނަށް ފާހަގަ ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުން އެއީ ފޭދޫ ބައެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ އެހަމަލާގައި އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލުމުން އޮފީހުގެ އެތެރޭގައި ތިބި ޒުވާނުންގެ ގަޔަށް ބިއްލޫރިކޮޅުތައް ހެރިފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވެއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ހިންގާ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސް އަޅައި ހަމަލާ ދީފައި ވެއެވެ. އެ ގޮތުން މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުޅުމާލެ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ބަޔަކު ވަނީ ހަމަލާ ދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ވެސް އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕޯސްޓަރުތައް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ނައްޓުވާލާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ބާބު

8 މަސް ކުރިން

ތިތި ޕާޓީ މީހުން ކުރާ ކަމެއް ެ

0
0