19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

މެކްސިކޯ އާއި އެމެރިކާގެ ބޯޑަރުގައި ފާރެއް ރޭނުމަށް އަންގާ އަމުރުގައި ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރައްވައިފި

  • ބޯޑަރު ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އިސްކަންދޭނެ އެއް ކަންތައް: ޓްރަމްޕް
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 13:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ޓްރަމްޕް އާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވައިޓްހައުސްގައި -- -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އެމެރިކާއަށް އެތެރެވާ މީހުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ދެމެދު ފާރެއް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އަމުރުގައި އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސޮއި ކުރައްވައިފި އެވެ.

 

އަމުރުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ މިފާރުގެ ސަބަބުން ދެގައުމުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ބޯޑަރުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ އެގައުމަށް ލިބިގެންވާ ހައްގެއް ކަމަށާއި މިއަދުން ފެށިގެން އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ހައްގުން އަލުން ލިބިގެންދާ ކަމަށް ވެސް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މެކްސިކޯއިން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވާ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް ފާރެއް ގާއިމްކުރުމަކީ ޓްރަމްޕްގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. ފާރު ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެމެރިކާ އިން ކުރާ ހަރަދުގެ ބަދަލު މެކްސިކޯ އިން ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

ފިލަޑެލްފިއާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ރައީސް ޕޯލް ރަޔަން ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ ފާރު ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ބިލެއް އެކުލަވާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި، ދެމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިމި، ފާސްވުމުން ފާރުގެ މަސައްކަތް ވަގުތުން ފެށޭނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މިފަދަ ބިލަކަށް އަދި ވައިޓްހައުސް އިން އެދިފައެއް ނުވެ އެވެ.

 

ޓްރަމްޕް މި އަމުރުގައި ސޮއި ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، މެކްސިކޯގެ ރައީސް އެންރީކޭ ޕޭންޔާ ނިއޭޓޯ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ވީޑިޔޯ ސްޓޭޓްމަންޓެއް އާންމު ކުރައްވާފަ އެވެ. މި ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ޓްރަމްޕްގެ ނިންމުމާއި މެދު ހިތާމަކުރާ ކަމަށާއި މި ނިންމުމަކީ މެކްސިކޯ އިން ބަލައިގަންނާނޭ ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި، މެކްސިކޯއިން ފާރުގެ މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހަރަދެއް ނުކުރާނޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

މެކްސިކޯގެ ރައީސްގެ ބަޔާނުގައި އަންނަ ހަފްތާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެގައުމުގެ ރައީސުންގެ ބައްދަލުވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް