17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ސަލްމާން ޚާންއާއި ރަވީނާ ޓަންޑ

18 އަހަރަށްފަހު ސަލްމާނާއި ރަވީނާ އެކުގައި ފެންނަނީ!

  • މި ދެމީހުން އެންމެ ފަހު އެކުގައި ފެނުނީ 2000 ވަނަ އަހަރު
  • 'ދަސްކާ ދަމް'ގެ ޝޯވްގައި ރަވީނާ ބައިވެރިވާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 9 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 18:32 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ސަލްމާން ޚާންއާއި ރަވީނާ ޓަންޑަން -- ޓްވިޓަރ

ސުޕަރސްޓަރ ސަލްމާން ޚާންއަކީ އަބަދުވެސް މެދު ކެނޑުމެއް ނެތި ބެލުންތެރިންނާއި އެކު ޓީވީގެ ޒަރީއްޔާއިން ފެންނަ ފަންނާނެކެވެ.

އެގޮތުން މިވަގުތުވެސް ސަލްމާން ގެންދަނީ ރިއަލިޓީ ޖޭމެއް ކަމަށްވާ 'ދަސްކާ ދަމް' ހުށަހަޅައިދެމުންނެވެ.

މިޝޯވްއަކީ ގިނަ ސެލެބްރިޓީން އަންނަ ޝޯވްއަކަށްވާއިރު، ދެން އެންމެ އަވަހަށް މިޝޯވްއިން ފެނިގެންދާނީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ރަވީނާ ޓަންޑަން އެވެ. މިޝޯވްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަވީނާއަށް މިހާރު ދައުވަތު ދީފައިވާއިރު ރަވީނާވަނީ މިދައުވަތު ޤަބޫލުވެސް ކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން މިއީ 18 އަހަރަށްފަހު ޓީވީ ސްކްރީނަކުން މި ދެފަންނާނުން އެކުގައި ފެނިގެންދާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މުމްބައީ މިރާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ރަވީނާ ބުނެފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުންވެސް ރައްޓެހިން ލިބޭ ކަމަށާއި، އެހެން ރަޙްމަތްތެރިންނާއި ތަފާތު ރައްޓެއްސަކު އަބަދުވެސް ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ހުންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަލްމާނަކީ އެފަދަ ރަޙްމަތްތެރިއެއް ކަމަށާއި އަބަދުވެސް އޭނާގެ ފަހަތުގައި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް ސަލްމާން ހުންނަ ކަމަށް ރަވީނާ ބުންޏެވެ.

އަދި ރަހްމަތްތެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ސަލްމާންދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށްވެސް ރަވީނާ ބުންޏެވެ.

ރަވީނާއާއި ސަލްމާން އެކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ 'އަންދާޒް އަޕްނާ އަޕްނާ' 'ފައްތަރުކީ ޕޫލް' އަދި 'ސްޓަމްޕްޓް'ގެ އިތުރުން މި ދެމީހުން އެކުގައި ފެނުނު އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ 2000 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި 'ކަހީ ޕިޔާރު ނާ ހޯޖާއޭ' އެވެ.

އެހެންކަމުން 18 އަހަރަށް ފަހު މި ދެ ފަންނާނުން އެކުގައި ޓީވީން ދެކިލުމަށް ގިނަ ފޭނުން ތިބީ އިންތިޒާރުގައެވެ.


 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް