18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ޒިމްބާބުވޭ

ޒިމްބާބުވޭގެ އިދޮކޮޅު އިސް ލީޑަރަަކަށް ޒެމްބިއާ އިން އެސައިލަމް ނުދިން

  • ޒިމްބާބުވޭގައި ދާދިފަހުން ބޭއްވުނު އާއްމު އިންތިޚާބަށް ފަހު ގައުމު ވަނީ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 9 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 13:43 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  3. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  4. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  8. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް


ޒިމްބާބުވޭގެ ރައީސް އެމެސަން ނަންގަގްވާ -- އޭއެފްޕީ

ޒިމްބާބުވޭގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ އޮފިޝަލަކު އެގައުމު ދޫކޮށް ޒެމްބިއާ އަށް އެސައިލަމް ހޯދުމަށް ދިއުމުން ޒެމްބިއާ އިން އެ އޮފިޝަލަށް އެސައިލަމް ނުދިން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. 

ޒިމްމްބާބުވޭގައި ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހު އާއްމު އިންތިޚާބު ބާއްވާފައިވާއިރު، އެގައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކުރެއެވެ. 

ޒިމްބާބުވޭގެ ކުރީގެ ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޓެންޑައި ބިޓީ އަދި އިދިކޮޅު "މޫވްމަންޓް ފޯ ޑިމޮކްރަޓިކް ޗޭންޖް (އެމް.ޑީ.ސީ)" ގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ޒެމްބިއާ އިން އެސައިލަމަށް އެދުނީ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށްވާއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް ޒެމްބިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބަށްފަހު ގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން އުޅުމުގެ ސަބަބުން ދައުވާ އުފިލިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. 

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ "ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް" ގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "މޫވްމަންޓް ފޯ ޑިމޮކްރަޓިކް ޗޭންޖް (އެމް.ޑީ.ސީ)" ގެ އިސް އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ބިޓީ، ޒެމްބިއާ އިން ޑީޕޯޓުކޮށްލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަަަމަށެވެ. 

ޒިމްބާބުވޭގެ އާއްމު އިންތިޚާބަށް ފަހު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެގައުމުގެ ސިފައިން ވަނީ ބަޑި ޖަހާ ހަމީހަކު މަރާލާފައެވެ. ޒިމްބާބުގޭގައި ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު އޮޅުވާލާ މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ، އެމް.ޑީ.ސީ އިން ބުދަ ދުވަހު ބުނެފައި ވަނީ، އެ ޕާޓީ އިން ކޯޓަށް ދާން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށެވެ. ޒިމްބާބުވޭގެ ގާނޫނުތަކަށް ބަލާއިރު، އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނަމަ ސުންގަނޑިއަކީ މިއަންނަ ހުކުރު ދުވަހެވެ. އަދި ކޯޓުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާތާ 14 ދުވަސްތެރޭ ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭނެއެވެ. 

ޒިމްބާބުވޭގައި ރައީސަކު ހޮވުމަށާއި އަދި އެގައުއުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ޖުލައި 30 ގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވީ އެމެސަން ނަންގަގްވާ ވެއެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ކަމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި މިހާރުގެ ރައީސް ނަންގަގްވާ ވޯޓުގެ 50.8 އިން ސައްތަ ހޯއްދެވިއެވެ. އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވި ނެލްސަން ޗަމިސާ އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 44.3 އިން ސައްތައެވެ. ގާނޫނު ހަދާ މަޖީލުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެސް މެޖޯރިޓީ ހޯއްދެވީ ރައީސް ނަންގަގްވާގެ ޒާނޫ-ޕީއެފް ޕާޓީއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް