18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ލޮމްބޮކަށް އައި ބިންހެލުން

އިންޑޮނީޝިއާގެ ލޮމްބޮކަށް އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

  • ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ބިމުގެ 12 ކިލޯމީޓަރު އަޑިން
  • ސުނާމީއެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:42 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  3. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  4. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  8. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް


ަލޮމްބޮކަށް މި މަސް ފެށުނު އިރު އައި ބިންހެލުމުގައި ލިބުނު ބައެއް ގެއްލުންތައް، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 6.2 މެގްނިޓިއުޑްގައި -- އާކައިވް

އިންޑޮނީޝިއާގެ ލޮމްބޮކްއަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސް އިމާރާތްތަކެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 6.2 މެގްނިޓިއުޑް ބާރުމިނުގައެވެ. މި ބިންހެލުން އައިސްފައި މިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު 6.9 މެގްނިޓިއުޑް ބާރުމިނުގެ ބިންހެލުމެއް އައިސް މަދުވެގެން 131 މީހުން މަރުވެ އެތައް ހާސް ގެއެއް ސުންނާފަތިވެ 156،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވަނިކޮށެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް އޭޖެންސީން ބުނެފައިވަނީ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ބިމުގެ ވަރަށް ތިލައިން ކަމަށެވެ. ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ލޮމްބޮކްގެ އިރުއުތުރުން ބިމުގެ 12 ކިލޯމީޓަރު އަޑިންނެވެ.

މި ބިން ހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީއެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ނެތްކަމަށް ޖިއޮލޮޖިކަލް އޭޖެންސީން ބުނެއެވެ.

މިއީ ދެ ހަފްތާއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލޮމްބޮކަށް އައި ބާރުގަދަ ތިންވަނަ ބިންހެލުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް