25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ލޮމްބޮކަށް އައި ބިންހެލުން

އިންޑޮނީޝިއާގެ ލޮމްބޮކަށް އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

  • ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ބިމުގެ 12 ކިލޯމީޓަރު އަޑިން
  • ސުނާމީއެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 11:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި


ަލޮމްބޮކަށް މި މަސް ފެށުނު އިރު އައި ބިންހެލުމުގައި ލިބުނު ބައެއް ގެއްލުންތައް، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 6.2 މެގްނިޓިއުޑްގައި -- އާކައިވް

އިންޑޮނީޝިއާގެ ލޮމްބޮކްއަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސް އިމާރާތްތަކެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 6.2 މެގްނިޓިއުޑް ބާރުމިނުގައެވެ. މި ބިންހެލުން އައިސްފައި މިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު 6.9 މެގްނިޓިއުޑް ބާރުމިނުގެ ބިންހެލުމެއް އައިސް މަދުވެގެން 131 މީހުން މަރުވެ އެތައް ހާސް ގެއެއް ސުންނާފަތިވެ 156،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވަނިކޮށެވެ.

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖިއޮލޮޖިކަލް އޭޖެންސީން ބުނެފައިވަނީ ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ބިމުގެ ވަރަށް ތިލައިން ކަމަށެވެ. ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ލޮމްބޮކްގެ އިރުއުތުރުން ބިމުގެ 12 ކިލޯމީޓަރު އަޑިންނެވެ.

މި ބިން ހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީއެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ނެތްކަމަށް ޖިއޮލޮޖިކަލް އޭޖެންސީން ބުނެއެވެ.

މިއީ ދެ ހަފްތާއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލޮމްބޮކަށް އައި ބާރުގަދަ ތިންވަނަ ބިންހެލުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް