18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާާ

ޕްރިޔަންކާގެ 'ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް'ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

  • ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާފައި ވަނީ އިއްޔެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 10:47 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  3. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  4. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  8. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް


ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްޅާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގެ ޝޫޓިން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ފަށައިފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ބެލެވުނު ގޮތުގައި ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ފެނިގެންދާނީ މިހާރު ޝޫޓު ކުރަމުންދާ ފިލްމު "ބާރަތު" އިންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޕްރިޔަންކާ ވަނީ "ބާރަތު" އަށް ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު، އެ އެ ފިލްމް ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފިލްމު ދޫކޮށްލި ސަބަބެއް އޭނާ ހާމަކޮށްފައި ނުވާ އިރު އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކި ކަހަލަ ވާހަކަތައް ވަނީ ދައްކާފައެވެ. 

"ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގެ ޝޫޓިން ފެށުނުކަން އަންގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި އެ ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ތަރިންނާ އެކު ނަގާފައިވާ ގްރޫޕް ފޮޓޯއެއް ލާފައެވެ. ފޮޓޯގައި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޝޮނާލީ ބޯސް އާއި ކޯ-ސްޓާރުން ކަމަށްވާ ފަރްހާން އަޚްތަރް އާއި ޒާއިރާ ވަސީމް އާއި ޕްރޮޑިއުސަރުން ވެސް ތިއްބެވެ.

 

A post shared by Priyanka Chopra (@priyankachopra) on

 މިފިލްމު ވެގެންދާނީ ވެގެން ދާނީ 2016ގެ ފަހުން ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރިޔަންކާ ފެނިގެން ދާނެ ފިލްމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން ޕްރިޔަންކާ ފެނިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކީ "ޖެއި ގަންގާޖަލް" އެވެ. 

ޝޯނާލީ ބޯސްގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ "ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް