23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާާ

ޕްރިޔަންކާގެ 'ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް'ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

  • ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާފައި ވަނީ އިއްޔެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 އޯގަސްޓު 2018 | ބުރާސްފަތި 10:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްޅާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގެ ޝޫޓިން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ފަށައިފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ބެލެވުނު ގޮތުގައި ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ފެނިގެންދާނީ މިހާރު ޝޫޓު ކުރަމުންދާ ފިލްމު "ބާރަތު" އިންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޕްރިޔަންކާ ވަނީ "ބާރަތު" އަށް ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު، އެ އެ ފިލްމް ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފިލްމު ދޫކޮށްލި ސަބަބެއް އޭނާ ހާމަކޮށްފައި ނުވާ އިރު އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކި ކަހަލަ ވާހަކަތައް ވަނީ ދައްކާފައެވެ. 

"ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގެ ޝޫޓިން ފެށުނުކަން އަންގައި ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި އެ ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ތަރިންނާ އެކު ނަގާފައިވާ ގްރޫޕް ފޮޓޯއެއް ލާފައެވެ. ފޮޓޯގައި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޝޮނާލީ ބޯސް އާއި ކޯ-ސްޓާރުން ކަމަށްވާ ފަރްހާން އަޚްތަރް އާއި ޒާއިރާ ވަސީމް އާއި ޕްރޮޑިއުސަރުން ވެސް ތިއްބެވެ.

 

A post shared by Priyanka Chopra (@priyankachopra) on

 މިފިލްމު ވެގެންދާނީ ވެގެން ދާނީ 2016ގެ ފަހުން ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްރިޔަންކާ ފެނިގެން ދާނެ ފިލްމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން ޕްރިޔަންކާ ފެނިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކީ "ޖެއި ގަންގާޖަލް" އެވެ. 

ޝޯނާލީ ބޯސްގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާ "ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް