24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ ބައްޗަން

'ފަންނޭ ޚާން' އަކީ އަރާދްޔާ ބެލި އޭޝްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު!

  • ފަންނޭ ހާން ރިލީޒް ކުރީ އޮގަސްޓް 3ގައި
  • މިއީ ހުރިހާ އުމުރުފުރާއެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް ހާއްސަ ފިލްމެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 8 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 20:43 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ފަންނޭ ހާން ބެލުމަށް ފަހު އޭޝް އާއި އަރާދްޔާ ސިނަމާ އިން ނިކުންނަނީ -- އާކައިވް

އައިޝްވާރްޔާ ރާއީ ބައްޗަންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އަރާދްޔާ ބައްޗަން ބެލި އޭނާގެ މަންމަގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ 'ފަންނޭ ޚާން' ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި 'ފަންނޭ ޚާން' އަކީ އޭޝްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ބެލި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އޭޝްގެ ބައެއް އެހެން މަސައްކަތްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޓީވީން ބަލާފައިވާ ކަމަށް އޭޝް ބުންޏެވެ.

މީޑިޔާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އޭޝް ބުނީ އަރާދްޔާ، ފަންނޭ ޚާންގެ ލަވައަކަށް އޭނާ ޝޫޓް ކުރި މަންޒަރު ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ފިލްމު ސްކްރީންނަށް އަންނަ ކަން އެނގުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފަލުން ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި އަރާދްޔާ ބޭނުންވީ އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާ އެކު އައިސް ފިލްމު ބަލަން ކަމަށާއި ފިލްމު ބެލުމަށް ފަހު ވަރަށް މަޖާ ކުރި ކަމަށް އޭޝް ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އޭޝް ބުނީ މިއީ އަރާދްޔާ ބެލި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ކަމަށް ވުމުން އެކަމާ އޭނާ ވެސް ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި މިފިލްމުން ރަނގަޅު މެސެޖެއް ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންނަށް ދެވޭ ކަމަށެވެ.

އަރާދްޔާ ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ބޮޑު ކުރުމަށް އަބަދު ވެސް އިސްކަމެއްދޭ ކަމަށް އައިޝްވާރްޔާ ބުނެއެވެ. ގޭގެ މާހައުލުގައި ވެސް އަރާދްޔާއަކީ ލަވަ އާއި މިއުޒިކަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ބައެއް ފަހަރު އޭނާގެ ލަވަތަކާއި އަބީޝެކްގެ ލަވަތަކަށް އަރާދްޔާ ނަށާ ހަދާ ކަމަށް ވެސް އޭޝް ބުންޏެވެ.

ފަންނޭ ޚާންއަކީ ހުރިހާ އުމުރު ފުރާއެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް ބަލާލެވޭ ފިލްމަކަށްވާއިރު މިފިލްމުގައި އަނިލް ކަޕޫރާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް