18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

އަނގަ ގަދަ މިތުރު

'އަނގަ ގަދަ މިތުރެއް' ހުއްޓުވަން ޓޭޕް އެޅުމަށް ގާޒީ އަމުރުކޮށްފި

 • ދައުވާ ލިބޭ މީހާގެ އުމުރަކީ 32 އަހަރު
 • އޭނާ ވަނީ ގާޒީއާ ވެސް ދަޖަލު ކޮށްފައި
 • ބައިގަޑީރުތެރޭ ޑަޒަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ގާޒީ ވަނީ އޭނާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 8 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 19:43 | |

މަގުބޫލް

 1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
 2. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
 3. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
 4. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
 5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
 6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
 7. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
 8. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް


ވިލިއަމްސްގެ މައްޗަށް ހިންގުނު ޝަރީއަތުގައި އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި ވަނީ ރަތް ކުލައިގެ ޓޭޕް އަޅާފައި -- ޓްވިޓަރ

އެމެރިކާގެ ކޯޓެއްގެ ޝަރީއަތެއްގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހާ، "ދަލު ބޭރުން ޖެހިގެން" ވާހަކަ ދައްކާތީވެ، އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި ޓޭޕް އެޅުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ގާޒީ އަމުރު ކޮށްފިއެވެ.

ކޯޓުގައި އެހެން މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ ވަގުތުތަކުގައި ފްރޭންކްލީން ވިލިއަމްސް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ބައި ގަނޑިއިރު ތެރޭގައި 12 ވަރަކަށް ފަހަރު ގާޒީ ޖޯން ރުއްސޯ ވަނީ ނަސޭހަތްތެރި ވެފައެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ވިލިއަމްސްއަށް ކުރާ ދައުވާއަކީ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ވައްކަން ކުރި ކަމުގެ ދައުވާއެވެ. އެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި އޭނާގެ އަޑު އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށް ވެސް މެދުކެނޑިގެން ނުދެއެވެ.

ވިލިއަމްސް ގާތު ގާޒީ ވަނީ އޭނާގެ ދިފާއުގައި ލޯޔަރުން ވާހަކަ ދައްކަވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ މާނައަކީ ވިލިއަމްސް މަޑުމަޑުން ހުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ވިލިއަމްސް ވަނީ ގާޒީ ދައްކަވަމުން ގެންދެވި ވާހަކަ މެދުކަޑާލުމަށް ފަހު، ގާޒީއަށް ގޮންޖައްސަވާފައެވެ. ވިލިއަމްސް ބުނީ އޭނާގެ ވާހަކަ ދެއްކުވުން ހުއްޓުމަކީ އޭނާގެ ހައްގަށް އަރައިގަތުން ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ވާހަކަ އަނެއްކާ ވެސް ފެށުމާ އެކު ގާޒީގެ އަމުރުގެ މަތިން ފުލުހުން ވަނީ 15 އިންޗީގެ ޓޭޕްކޮޅެއް އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި އަޅާފައެވެ. އަދި އޭނާ އަނގަމަތީގައި އެޅި ޓޭޕް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ދެވަނަ ޓޭޕްކޮޅެއް ވަނީ އަޅާފައެވެ.

ގާޒީ ޖޯން ރުއްސޯ ޝަރީއަތުގެ ފަހުން އެމެރިކާގެ ފޮކްސް ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ ވިލިއަމްސްގެ ހަތަރު މައްސަލައެއް އޭނާ ބެލި ކަމަށާއި ދައުވާ ލިބުނު އެ މީހާއަކީ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ މީހެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކަނޑައި ގާޒީގެ ބަހަށް ވުރެ އޭނާގެ ބަސް ވަރުގަދަ ކުރުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހުނީ ކަމަށް ގާޒީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޯޓުގައި ދިފާއުވާން ވިލިއަމްސް ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ 24 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް