15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޓްރާންސްފާ މާކެޓް

ޔުނައިޓެޑަށް ފުރަގަސްދީ ވިޓްސެލް ޑޯޓްމަންޑަށް

  • ވިޓްސެލް ވަނީ 20 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ބަދަލުވެފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 8 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 18:14 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ޑޯޓްމަންޑްގެ ޖާޒީގައި ވިޓްސެލް ފަރިތަކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބެލްޖިއަމްގެ މިޑްފީލްޑަރު އެކްސެލް ވިޓްސެލް ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ބަދަލުވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ފުރަގަސްދިނުމަށް ފަހު ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ބުނެފިއެވެ. 

ޗައިނާގެ ޓިއަންޖިން ކުއަންޖިންގައި އެއް ސީޒަން ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ވިޓްސެލް ވަނީ 20 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. 

ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ވިޓްސެލްގެ އޭޖެންޓް ޕައުލް ސްޓެފާނީ ބުނީ އެހެން ޓީމަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިޓްސެލް ބުނުމުން އަވަސްވެގަތީ އޭނާއަށް ރަނގަޅު ޓީމެއް ހޯދައިދެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޑޯޓްމަންޑުން ވިޓްސެލް ކަހަލަ ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަން އެނގުމުން އެޓީމުގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު މައިކަލް ޒޯކް އަދި ސީއީއޯ ހާންސް-ޔޯކިމް ވަޓްޒްކޭއާ ބައްދަލުކުރި ކަމަށެވެ. 

އެ ދެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ފަހު 20 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ވިޓްސެލް ގެންދެވޭނެކަން ހާމަކުރި ކަމަށާއި ޑޯޓްމަންޑުން ހީކުރީ އޭނާ ހޯދުމަށް 60 މިލިއަން ޔޫރޯ ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކަމަށެވެ. ޓްރާންސްފާގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ދިޔައިރު ވެސް ޗައިނާގެ ކްލަބްގެ ފަރާތުން އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވި ކަމަށް ސްޓެފާނީ ބުނެފައި ވެއެވެ. 

ވިޓްސެލް ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ނަޕޯލީ އިން ވެސް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޑޯޓްމަންޑަކީ އޭނާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކްލަބްކަން ހާމަކޮށްދިން ކަމަށް ސްޓެފާނީ ބުނެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ވިޓްސެލް ވެސް ބޭނުންވީ ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ޓްރާންސްފާގެ ކަންކަން ނިންމާލަން ކަމަށާއި އޭނާ ވެސް ޑޯޓްމަންޑަށް ބަދަލުވީ އެކްލަބަށް ބަދަލުވާނެ ބޭނުންވެގެން ކަމަށް ސްޓެފާނީ ބުނެފައި ވެއެވެ. 

ވިޓްސެލް ވަނީ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ތިންވަނަ ބެލްޖިއަމް އިން ހޯދިއިރު އެޓީމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް