18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

މެންޗެސްޓާ ސިޓީ

އަންނަ ސީޒަނުގައި ސިޓީ މާވަރުގަދަ ވާނެ: ގާޑިއޯލާ

  • ޕްރިމިއާ ލީގު ސިޓީން އުފުލާލީ ރެކޯޑު 100 ޕޮއިންޓާ އެކު
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 8 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 16:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ -- އޭއެފްޕީ

ނިމިގެންދިޔަ ސީޒަނަށް ވުރެ މި ފެށޭ ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މާ ވަރުގަދަ ވާނެ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ. 

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ސިޓީން އުފުލާލީ ރެކޯޑު 100 ޕޮއިންޓާ އެކު ކަމަށްވާ އިރު ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ވުރެ ސިޓީ އޮތީ ސީޒަން ނިމުނުއިރު 19 ޕޮއިންޓް ކުރީގައެވެ. މި ފެށޭ ސީޒަނުގައި ވެސް ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ސިޓީ ކަމަށްވާއިރު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސިޓީ ނުކުންނާނީ އާސެނަލްއާ ދެކޮޅަށެވެ. 

ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންކަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިން ރަނގަޅު ކުރުމުން ޓީމަށް ވެސް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެއްވެސް ޓީމަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ޓީމެއް ނޫން ކަމަށާއި ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ވެސް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންކަން ހުންނާނެކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. 

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގު ފަސޭހަކަމާ އެކު ސިޓީން ހޯދި ނަމަވެސް މި ސީޒަނުގައި އެގޮތަށް އެކަން ނުހިނގާނެ ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އޭނާ ބުނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސިޓީން ހޯދި ނަތީޖާތައް މިއަހަރު ވެސް ފަސް ޓީމަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވާދަކުރާނީ ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް އާއި ޓޮޓެންހަމްގެ އިތުރުން ލިވަޕޫލް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހުރިހާ ޓީމެއްގެ ފަރާތުން ވެސް ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް