25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ކަރުނާނިދީ

އިންޑިއާގެ ދުވަސްވީ ސިޔާސީ ޝަޚްސިއްޔަތު، ކަރުނާނިދީ އަވަހާރަވެއްޖެ

  • ކަރުނާނިދީ އަވަހާރަވެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު
  • އެންމެ ފަހުން އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރައްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 8 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 09:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ކަރުނާނިިދީވަނީ ޓެމިލް ނާޑޫގެ ޗީފް މިނިސްޓަރުކަން 1969ން 2011 އަށް ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުރައްވާފައި -- ބީބީސީ

އިންޑިއާގެ ދުވަސްވީ ސިޔާސީ ޝަޚްސިއްޔަތު، މުތުވެލް ކަރުނާނިިދީ އުމުރުފުޅުން 94 އަހަރުފުޅުގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޓެމިލް ނާޑޫގެ ޗެއްނާއީގައި މުސްކުޅި ބައްޔަށް ފަރުވާދެމުން ގެންދަނިކޮށެވެ.

ކަރުނާދީވަނީ ޓެމިލް ނާޑޫގެ ޗީފް މިނިސްޓަރުކަން 1969ން 2011 އަށް ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުރައްވައި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެ ސްޓޭޓްގެ 13 އިންތިޚާބެއްގައި އޭނާ ވާދަކުރައްވާފައިވާއިރު އެއިން ކޮންމެ އިންތިޚާބެއް ވަނީ ކާމިޔާބުކުރައްވާފައެވެ.

މަދްރަސީ ތައުލީމް ފުރިހަމަ ނުކުރައްވައި ސުކޫލުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވި ކަރުނާނިދީ ވަނީ ތަމަޅަ ފިލްމުތަކުގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔުއްވުމުގައިވެސް ކާމިޔާބު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

އޭނާއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތައް ޗެއްނާއީގެ މަގުތަކަށް ޖަމާވެފައިވާއިރު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފާނެކަމަށްޓަކައި ފުލުހުންވަނީ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ.

ކަރުނާނިދީ އަވަހާރަވެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:10 ގައި ޗެއްނާއީގެ ކައުވެރީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މަރުވުމާއި ހަމައަށްވެސް އޭނާއީ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރި ބޭފުޅެކެވެ. އެންމެ ފަހުން އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރައްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އޭނާގެ ޒަމާންވީ ވާދަވެރިޔާ އަދި އެ އަހަރު ދުނިޔެ ދޫކުރި ޖަޔަރަމް ޖަޔަލަލީތާއާއެވެ.

ވަކި ދީނެއް ގަބޫލުނުކުރާ ކަރުނާނިދީ ސިޔާސީ ދާއިރާއިން މަގުބޫލުކަން ހޯދަން ފެށީ 1940 ގެ ތެރޭގައި ދްރަވިދާން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް