18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ކަރުނާނިދީ

އިންޑިއާގެ ދުވަސްވީ ސިޔާސީ ޝަޚްސިއްޔަތު، ކަރުނާނިދީ އަވަހާރަވެއްޖެ

  • ކަރުނާނިދީ އަވަހާރަވެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު
  • އެންމެ ފަހުން އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރައްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 8 އޯގަސްޓު 2018 | ބުދަ 09:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


ކަރުނާނިިދީވަނީ ޓެމިލް ނާޑޫގެ ޗީފް މިނިސްޓަރުކަން 1969ން 2011 އަށް ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުރައްވާފައި -- ބީބީސީ

އިންޑިއާގެ ދުވަސްވީ ސިޔާސީ ޝަޚްސިއްޔަތު، މުތުވެލް ކަރުނާނިިދީ އުމުރުފުޅުން 94 އަހަރުފުޅުގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޓެމިލް ނާޑޫގެ ޗެއްނާއީގައި މުސްކުޅި ބައްޔަށް ފަރުވާދެމުން ގެންދަނިކޮށެވެ.

ކަރުނާދީވަނީ ޓެމިލް ނާޑޫގެ ޗީފް މިނިސްޓަރުކަން 1969ން 2011 އަށް ފަސް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކުރައްވައި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެ ސްޓޭޓްގެ 13 އިންތިޚާބެއްގައި އޭނާ ވާދަކުރައްވާފައިވާއިރު އެއިން ކޮންމެ އިންތިޚާބެއް ވަނީ ކާމިޔާބުކުރައްވާފައެވެ.

މަދްރަސީ ތައުލީމް ފުރިހަމަ ނުކުރައްވައި ސުކޫލުން ވަކިވެ ވަޑައިގެންނެވި ކަރުނާނިދީ ވަނީ ތަމަޅަ ފިލްމުތަކުގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔުއްވުމުގައިވެސް ކާމިޔާބު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

އޭނާއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތައް ޗެއްނާއީގެ މަގުތަކަށް ޖަމާވެފައިވާއިރު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާފާނެކަމަށްޓަކައި ފުލުހުންވަނީ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ.

ކަރުނާނިދީ އަވަހާރަވެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:10 ގައި ޗެއްނާއީގެ ކައުވެރީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

މަރުވުމާއި ހަމައަށްވެސް އޭނާއީ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރި ބޭފުޅެކެވެ. އެންމެ ފަހުން އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރައްވާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އޭނާގެ ޒަމާންވީ ވާދަވެރިޔާ އަދި އެ އަހަރު ދުނިޔެ ދޫކުރި ޖަޔަރަމް ޖަޔަލަލީތާއާއެވެ.

ވަކި ދީނެއް ގަބޫލުނުކުރާ ކަރުނާނިދީ ސިޔާސީ ދާއިރާއިން މަގުބޫލުކަން ހޯދަން ފެށީ 1940 ގެ ތެރޭގައި ދްރަވިދާން ހަރަކާތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް