20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ބޮމުގެ ހަމަލާ

ސޯމާލިޔާގެ ހޮޓަލެއްގައި ބަޑިއާއި ބޮމުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި 28 މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • ހަމަލާގައި 51 މީހުން ޒަޚަމްވި
  • ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 4 ނޫސްވެރިން ހިމެނޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 04:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


މޮގަދިސޫގައި ދިން ހަމަލާގެ ތެރޭގައި -- ގޫގުލް

ސޯމާލިޔާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިސޫގެ ހޮޓަލެއްގައި އަލް ޝަބާބްއިން ދިން ބަޑިއާއި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 28 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

އޮފިޝަލުން ބުނި ގޮތުގައި  ސޯމާލިޔާގެ ވެރި ރަށް މޮގަދިސޫގައި ހުންނަ މަޖިލިސްކުރާގެއާ ކައިރީގައި ހުންނަ ޑަޔާ ހޮޓަލުގެ ދޮރާށިން ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު ފުރަތަމަ ވަދެގެން އައީ ގޮވާތަކެތި ހަރުކޮށްފައިވާ ކާރެއް ކަމަށާއި އެއަށްފަހު ހަތިޔާރު އެޅި ބަޔަކު ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނާ ހަމަލާ ބަދަލުކުރަން ފެށި ކަމަށެވެ.

އޭއެފްޕީ ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނިގޮތުގައި އެއަށްފަހު ބޮޑު ކާރުބޮމެއް ގޮވާފައިވަނީ އެމްބިއުލާންސާއި ނޫސްވެރިންވެސް އެސަރަހައްދަށް އާދެވުނު ފަހުން ކަމަށާއި 4 ރިޕޯޓަރުންވެސް ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށެވެ.

"ދެ ގޮވުމެއްގައި 28 މީހުން މަރުވެ 43 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވޭ،" ކެޕިޓަލް އެމްބިއުލާންސް ސަރވިސްގެ ޑައިރެކްޓަރ އަބްދިރަހްމާން ރޮއިޓާސްއަށް ޔަޤީން ކޮށްދީފައި ވެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދިރިޒާކް އުމަރު ނޫސްވެރިނަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހޮޓެލްގައި ގޮވީ  ދެގޮވުމެއްގައި 51 މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފްރީލްންސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ އަލްޖަޒީރާގެ ރިޕޯޓަރަކުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް