16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ބޮމުގެ ހަމަލާ

ސޯމާލިޔާގެ ހޮޓަލެއްގައި ބަޑިއާއި ބޮމުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި 28 މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • ހަމަލާގައި 51 މީހުން ޒަޚަމްވި
  • ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި 4 ނޫސްވެރިން ހިމެނޭ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 26 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 04:00 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


މޮގަދިސޫގައި ދިން ހަމަލާގެ ތެރޭގައި -- ގޫގުލް

ސޯމާލިޔާގެ ވެރިރަށް މޮގަދިސޫގެ ހޮޓަލެއްގައި އަލް ޝަބާބްއިން ދިން ބަޑިއާއި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 28 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

އޮފިޝަލުން ބުނި ގޮތުގައި  ސޯމާލިޔާގެ ވެރި ރަށް މޮގަދިސޫގައި ހުންނަ މަޖިލިސްކުރާގެއާ ކައިރީގައި ހުންނަ ޑަޔާ ހޮޓަލުގެ ދޮރާށިން ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު ފުރަތަމަ ވަދެގެން އައީ ގޮވާތަކެތި ހަރުކޮށްފައިވާ ކާރެއް ކަމަށާއި އެއަށްފަހު ހަތިޔާރު އެޅި ބަޔަކު ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންނާ ހަމަލާ ބަދަލުކުރަން ފެށި ކަމަށެވެ.

އޭއެފްޕީ ނިއުސް އޭޖެންސީން ބުނިގޮތުގައި އެއަށްފަހު ބޮޑު ކާރުބޮމެއް ގޮވާފައިވަނީ އެމްބިއުލާންސާއި ނޫސްވެރިންވެސް އެސަރަހައްދަށް އާދެވުނު ފަހުން ކަމަށާއި 4 ރިޕޯޓަރުންވެސް ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށެވެ.

"ދެ ގޮވުމެއްގައި 28 މީހުން މަރުވެ 43 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވޭ،" ކެޕިޓަލް އެމްބިއުލާންސް ސަރވިސްގެ ޑައިރެކްޓަރ އަބްދިރަހްމާން ރޮއިޓާސްއަށް ޔަޤީން ކޮށްދީފައި ވެއެވެ.

ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދިރިޒާކް އުމަރު ނޫސްވެރިނަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހޮޓެލްގައި ގޮވީ  ދެގޮވުމެއްގައި 51 މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފްރީލްންސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ އަލްޖަޒީރާގެ ރިޕޯޓަރަކުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް